Tách khẩu riêng với con mà không cùng khẩu với chồng được không?

Câu hỏi của khách hàng: Tách khẩu riêng với con mà không cùng khẩu với chồng được không? Em cần tư vấn giúp. Em và chồng lấy nhau 2 năm rồi. Chúng em đăng ký kết hôn bên chồng. Nhưng em chưa chuyển khẩu về bên chồng. Nay đã có con được một tuổi, cũng khai …

Tách khẩu riêng với con mà không cùng khẩu với chồng được không? Read More »