Trại thực nghiệm hoạt động vì mục đích kinh tế có được xem là tổ chức kinh tế không?

Câu hỏi của khách hàng: Trại thực nghiệm hoạt động vì mục đích kinh tế có được xem là tổ chức kinh tế không? Cho em hỏi Sở thủy sản có thành lập 1 trại thực nghiệm tôm,cá giống từ năm 1987 vào mục đích kinh tế. Sau này thì sáp nhập vào Sở NN&PTNT …

Trại thực nghiệm hoạt động vì mục đích kinh tế có được xem là tổ chức kinh tế không? Read More »