Trang điện tử là nơi để bôi nhọ tổ chức khác thì có bị xử phạt không?

Câu hỏi của khách hàng: Trang điện tử là nơi để bôi nhọ tổ chức khác thì có bị xử phạt không? Cả nhà cho em hỏi tí ạ, 1 Cá nhân A đăng nói xấu doanh nghiệp B trên diễn đàn C, cá nhân đó khi bị kiện sẽ bị xử phạt nhưng diễn …

Trang điện tử là nơi để bôi nhọ tổ chức khác thì có bị xử phạt không? Read More »