tranh chấp quyền nuôi con

Theo tôn giáo tà đạo có phải căn cứ để mất quyền nuôi con

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Theo tôn giáo tà đạo có phải căn cứ để mất quyền nuôi con Việc vợ tôi tham gia vào tôn giáo không chính thống và có nhiều hành vi sùng đạo, thờ cúng, hội họp, gây ảnh hưởng nguy hiểm cho người thân và gia đình thì có …

Theo tôn giáo tà đạo có phải căn cứ để mất quyền nuôi con Read More »

Thủ tục ly hôn mới nhất áp dụng toàn quốc kể từ năm 2019

Thủ tục ly hôn mới nhất được áp dụng toàn quốc kể từ năm 2019 với sự xuất hiện của Trung tâm đối thoại hòa giải tại Tòa án. Với sự ra đời của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 cùng Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, quá trình giải quyết việc Ly …

Thủ tục ly hôn mới nhất áp dụng toàn quốc kể từ năm 2019 Read More »

Sau ly hôn, vợ không thực hiện nghĩa vụ nuôi con thì giải quyết như thế nào

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Sau ly hôn, vợ không thực hiện nghĩa vụ nuôi con thì giải quyết như thế nào, vợ có hành vi bỏ rơi con chung thì cơ quan nào có thẩm quyền bắt buộc thi hành nghĩa vụ nuôi con? Mọi người cho em hỏi, cậu và mợ em …

Sau ly hôn, vợ không thực hiện nghĩa vụ nuôi con thì giải quyết như thế nào Read More »

1900.0191