Trẻ chào đời nhờ mang thai hộ được khai sinh ra sao?

Trẻ chào đời nhờ mang thai hộ được khai sinh ra sao? Theo Điều 94 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: “Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo …

Trẻ chào đời nhờ mang thai hộ được khai sinh ra sao? Read More »