Trên 90 tuổi có được viết di chúc không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trên 90 tuổi có được viết di chúc không? Xin chào luật sư, tôi đang muốn lập di chúc về căn nhà của tôi và 1 mảnh đất tôi có được nhờ khai hoang từ hồi kháng chiến, để sau này con cái không tranh giành và cũng gìn …

Trên 90 tuổi có được viết di chúc không? Read More »