Sau khi ly hôn thì phát hiện chồng ngoại tình thì có thể kiện về tội ngoại tình được không?

Câu hỏi của khách hàng: Sau khi ly hôn thì phát hiện chồng ngoại tình thì có thể kiện về tội ngoại tình được không? Xin chào các luật sư, xin chào mọi người. Tôi có một vài điều muốn hỏi các luật sư như sau mong các luật sư tư vấn giúp tôi. Cuối …

Sau khi ly hôn thì phát hiện chồng ngoại tình thì có thể kiện về tội ngoại tình được không? Read More »