Hướng dẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

Căn cứ tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 13/2016/NĐ-CP có hướng dẫn về hồ sơ và trình tự thực hiện đối với việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng như sau: Hồ sơ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân …

Hướng dẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Read More »