Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Luật sư Tư vấn Luật Du lịch – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam …

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Read More »