Trộm cắp có 1 triệu có bị xử ký hình sự không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trộm cắp có 1 triệu có bị xử ký hình sự không? Mọi người ơi em có câu hỏi là trộm cắp có 1 triệu thì có bị xử lí hình sự không? Làm sao xác định được đó là tội phạm? Ý đầu tiên em đã trả lời …

Trộm cắp có 1 triệu có bị xử ký hình sự không Read More »