Trong giờ học, thầy giáo thu điện thoại của sinh viên và nhúng vào nước, vậy có thể kiện tội phá hoại tài sản không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trong giờ học, thầy giáo thu điện thoại của sinh viên và nhúng vào nước, vậy có thể kiện tội phá hoại tài sản không? Chào anh chị cho mình hỏi một vấn đề! Mình có đứa em đang là sinh viên của một trường cao đẳng tại TP. …

Trong giờ học, thầy giáo thu điện thoại của sinh viên và nhúng vào nước, vậy có thể kiện tội phá hoại tài sản không? Read More »