Trong hồ sơ xin ly hôn đơn phương có cần phải có Giấy tờ chứng minh nhân thân của bị đơn không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trong hồ sơ xin ly hôn đơn phương có cần phải có Giấy tờ chứng minh nhân thân của bị đơn không? Mọi người cho hỏi chút về hồ sơ về ly hôn đơn phương: Trong hồ sơ xin ly hôn đơn phương có cần phải có Giấy tờ …

Trong hồ sơ xin ly hôn đơn phương có cần phải có Giấy tờ chứng minh nhân thân của bị đơn không? Read More »