Trong hợp đồng có nên để nội dung về kế thừa hợp đồng

Trong hợp đồng có nên để nội dung về kế thừa hợp đồng (cụ thể 1 bên chết, giải thế, chấm dứt hoạt động) Cơ sở pháp lý: – Bộ luật dân sự năm 2015; – Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; – Luật Doanh nghiệp năm 2014. Trả lời: Dựa trên những …

Trong hợp đồng có nên để nội dung về kế thừa hợp đồng Read More »