Đơn xin nghỉ coi thi vì sức khỏe yếu

Đơn xin nghỉ coi thi vì sức khỏe yếu : văn bản được cán bộ được phân công nhiệm vụ coi thi nhưng do sức khỏe k tốt nên không thể tham gia trông thi được gửi đến các đơn vị cấp trên Mẫu Đơn xin nghỉ coi thi vì sức khỏe yếu Cộng hòa …

Đơn xin nghỉ coi thi vì sức khỏe yếu Read More »