Có cần đóng thuế thu nhập cá nhân khi tài sản gắn liền với đất ở duy nhất

Câu hỏi của khách hàng: Có cần đóng thuế thu nhập cá nhân khi tài sản gắn liền với đất ở duy nhất Dạ, các luật sư tư vấn giúp em được không ? Câu hỏi là: có cần đóng thuế thu nhập cá nhân không khi: 1.Chứng minh được đó là tài sản gắn liền …

Có cần đóng thuế thu nhập cá nhân khi tài sản gắn liền với đất ở duy nhất Read More »