Thủ tục để hưởng thời hiệu thi hành bản án tại Điều 60 Luật Hình sự 2015

Câu hỏi của khách hàng: Thủ tục để hưởng thời hiệu thi hành bản án tại Điều 60 Luật Hình sự 2015 Vâng thưa luật sư, tôi muốn hỏi về vấn đề thời hiệu thi hành bản án, tôi có một bản án 9 tháng tù từ năm 2002, tuy nhiên lại không có quyết định …

Thủ tục để hưởng thời hiệu thi hành bản án tại Điều 60 Luật Hình sự 2015 Read More »