Xử lý trong trường hợp mẹ bị ép ký giấy trả nợ thay bố khi người bố đã mất

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Xử lý trong trường hợp mẹ bị ép ký giấy trả nợ thay bố khi người bố đã mất Xin chào các luật sư, bố em có vay nợ của 1 số người, tổng  số tiền vay nợ là khoảng hơn 50 triệu đồng, bố em vừa bị …

Xử lý trong trường hợp mẹ bị ép ký giấy trả nợ thay bố khi người bố đã mất Read More »