Trường mẫu giáo trả học sinh lại đúng hay sai

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trường mẫu giáo trả học sinh lại đúng hay sai Xin cho mình hỏi con mình học ở mẫu giáo công lập. Gần đó có trường mẫu giáo công lập giờ thiếu học sinh lấy lý do là các cháu ở khu vực của trường thì về trường. …

Trường mẫu giáo trả học sinh lại đúng hay sai Read More »