ttds

Tòa án chỉ giải quyết cây cối trên đất và cho rằng đất chưa có giấy tờ nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là không đúng

Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất, nhưng Tòa án chỉ giải quyết cây cối trên đất và cho rằng đất chưa có giấy tờ nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là không đúng Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là …

Tòa án chỉ giải quyết cây cối trên đất và cho rằng đất chưa có giấy tờ nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là không đúng Read More »

Sai sót trong tố tụng dân sự – Sự tham gia tố tụng của đương sự

3. Sự tham gia tố tụng của đương sự 3.1. Không đưa những người đang quản lý, sử dụng nhà đất tranh chấp vào tham gia tố tụng là thiếu sót Ví dụ 1: Vụ án tranh chấp dân sự có nguyên đơn là ông Lê Lam với bị đơn là ông Phạm Văn Do …

Sai sót trong tố tụng dân sự – Sự tham gia tố tụng của đương sự Read More »

1900.0191