Các quy định pháp luật về người bị hại trong TTHS?

Câu trả lời mang tính chất tham khảo: Sau khi BLTTHS năm 2003 được ban hành đã đảm bảo tốt hơn quyền lợi và nghĩa vụ của người bị hại. Tuy nhiên hiện nay các quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị hại cũng bộc lộ nhiều điểm hạn chế. 1. Làm sáng tỏ …

Các quy định pháp luật về người bị hại trong TTHS? Read More »