Sai sót trong tố tụng dân sự – Sự tham gia tố tụng của đương sự

3. Sự tham gia tố tụng của đương sự 3.1. Không đưa những người đang quản lý, sử dụng nhà đất tranh chấp vào tham gia tố tụng là thiếu sót Ví dụ 1: Vụ án tranh chấp dân sự có nguyên đơn là ông Lê Lam với bị đơn là ông Phạm Văn Do …

Sai sót trong tố tụng dân sự – Sự tham gia tố tụng của đương sự Read More »