Người được ủy quyền có thể từ chối ủy quyền sau khi đã ký văn bản ủy quyền không

Sau khi đã ký văn bản ủy quyền Người được ủy quyền có thể từ chối ủy quyền được không? Căn cứ pháp lý: – Bộ luật dân sự 2015. Trả lời: Như đã phân tích ở trên về các loại văn bản UQ (hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, công văn ủy quyền, …

Người được ủy quyền có thể từ chối ủy quyền sau khi đã ký văn bản ủy quyền không Read More »