Từ năm 2018, quan hệ với người đã đủ 13 tuổi có phạm tội

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Từ năm 2018, quan hệ với người đã đủ 13 tuổi có phạm tội? Pháp luật hình sự mới có hiệu lực từ 2018 có góc nhìn nhận như thế nào về việc quan hệ với người đã đủ 13 tuổi, cụ thể hành vi đó có thể …

Từ năm 2018, quan hệ với người đã đủ 13 tuổi có phạm tội Read More »