Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm vì nhiều lý do, thông thường là các vấn đề về sức khỏe, lý do từ gia đình, cá nhân, công việc khác hay những khó khăn trở ngại có thể dẫn tới sự kém hiệu quả trong công việc hiện tại được phân …

Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm Read More »