Tư vấn luật hình sự

Từ năm 2018, quan hệ với người đã đủ 13 tuổi có phạm tội

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Từ năm 2018, quan hệ với người đã đủ 13 tuổi có phạm tội? Pháp luật hình sự mới có hiệu lực từ 2018 có góc nhìn nhận như thế nào về việc quan hệ với người đã đủ 13 tuổi, cụ thể hành vi đó có thể …

Từ năm 2018, quan hệ với người đã đủ 13 tuổi có phạm tội Read More »

Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không? Em và đám bạn có sử dụng cần sa và bị công an bắt giữ lập biên bản, sau đó họ nói sẽ đưa ra xử lý sau và cho bọn em về, chỉ …

Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không Read More »

1900.0191