Có được mang thuốc vào trại cho người thân

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Có được mang thuốc vào trại cho người thân? Việc mang thuốc vào trại cho người thân thì pháp luật có cấm không ạ, tôi thấy người nhà tôi trong đó thiếu thốn quá, cũng không được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, việc cảm hay viêm họng …

Có được mang thuốc vào trại cho người thân Read More »