Trang chủ - Làm đơn thuê cây xăng dầu thì phải làm thế nào

Làm đơn thuê cây xăng dầu thì phải làm thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Làm đơn thuê cây xăng dầu thì phải làm thế nào

Em xin chào ạ. Em nhờ mọi người giúp. Hiện em đang muốn lập đơn thuê cây xăng dầu mà chưa rõ, mong mọi người tư vấn giúp em hoặc cho em xin mẫu đơn thuê cây xăng dầu ạ. Em cảm ơn


Luật sư Tư vấn Bộ luật dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 05/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Đơn thuê cây xăng dầu

Bộ luật dân sự năm 2015

3./ Luật sư trả lời Làm đơn thuê cây xăng dầu thì phải làm thế nào

Đơn thuê cây xăng dầu được sử dụng để người gửi đơn thể hiện ý chí muốn xác lập hợp đồng thuê cây xăng dầu của một chủ thể khác. Đây có thể được coi là một lời mời giao kết hợp đồng nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN THUÊ CÂY XĂNG DẦU

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Tên tôi là:………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. do………………….. cấp ngày…. tháng…. năm……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….

Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………..

(Trong trường hợp người làm đơn là một tổ chức, doanh nghiệp thì các thông tin được trình bày như sau:

Tên tổ chức/doanh nghiệp:…………………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:…………………………………. do…………………………. cấp ngày…. tháng…. năm………

Trụ sở chính:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………… Số Fax:……………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………….

Chức vụ:……………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………………. do…………………….. cấp ngày…. tháng…. năm……….

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ Điều lệ/ hợp đồng ủy quyền số……………….)

Tôi (họ và tên:………………) xin trình bày vấn đề sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Theo nhu cầu và khả năng hiện tại của (công ty) tôi, (công ty) tôi đề nghị công ty/ ông(bà)…………….. xem xét cho (công ty) tôi thuê cây xăng dầu số…………….. tại địa chỉ:…………………………. Với tổng giá trị là………………… VNĐ (bằng chữ:…………………….. Việt Nam Đồng).

Những thông tin chi tiết hơn sẽ được (công ty) tôi làm việc, bàn bạc với quý công ty/Ông(bà)…………….. vào thời gian……………..

Chúng tôi rất mong nhận được văn bản trả lời của…………………. (từ ngày…. tháng…. năm……. đến ngày…. tháng…. năm……..)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191