Trang chủ - Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 

 

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm VL (sau đây gọi tắt là Công ty VL) được thi hành án theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 07/2015/QĐST-KDTM ngày 04/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long quyết định công nhận sự thỏa thuận: Công ty cổ phần lương thực và dịch vụ QN (sau đây gọi tắt là Công ty QN) phải trả cho Công ty VL 2.600.000đ và lãi chậm thi hành án. Công ty VL đã làm đơn yêu cầu thi hành án và Chi cục THADS thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định thi hành án. Tiếp đó Chi cục THADS thành phố Vĩnh Long đã ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nơi Công ty QN có địa chỉ để tổ chức thi hành từ tháng 6/2015. Tuy nhiên, do Công ty QN không hợp tác tự nguyện thi hành án nên đến nay việc thi hành án chưa có kết quả. Công ty VL đã làm đơn đến Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty QN nhưng Tòa án có văn bản thông báo trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Theo quy định của pháp luật trường hợp nào thì Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Công ty VL cần phải làm gì để việc thi hành án có kết quả?

 

Gửi bởi: Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long

Trả lời có tính chất tham khảo

 

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Điều 5 Luật phá sản quy định chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Do đó, để yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản Công ty VL cần thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

1. Ngày, tháng, năm;

2. Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

3. Tên, địa chỉ của người làm đơn;

4. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

5. Khoản nợ đến hạn.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

Điều 35 Luật phá sản quy định Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật này;

Thứ hai, người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của Luật này;

Thứ ba, Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

Thứ tư, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này;

Thứ năm, người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn..

Trường hợp của bạn Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, tuy nhiên bạn cần đối chiếu lại quy định của Luật phá sản để biết Công ty VL đã thực hiện đúng các thủ tục yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản hay chưa, đồng thời xem xét lý do Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có đúng với quy định nêu trên hay không? Trường hợp Công ty VL không nhất trí với quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thì Công ty có quyền làm đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Bạn muốn biết Công ty VL cần làm gì để việc thi hành án có kết quả, chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì Công ty VL có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Đồng thời, Công ty VL cần liên hệ trực tiếp với Chấp hành viên để biết kết quả thi hành án đối với Công ty QN hiện nay.

Các văn bản liên quan:

Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Luật 51/2014/QH13 Phá sản

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191