Trang chủ - Xin nhận tài sản trúng đấu giá để trừ khoản tiền phải thi hành án có được không?

Xin nhận tài sản trúng đấu giá để trừ khoản tiền phải thi hành án có được không?

Xin nhận tài sản trúng đấu giá để trừ khoản tiền phải thi hành án có được không?

 

A là bên được thi hành án, B là bên phải thi hành án. Do B không tự nguyện thi hành và trốn tránh nên bị kê biên tài sản là chiếc cần cẩu. A trúng đấu giá nhưng sau đó lại xin nhận tài sản để cấn trừ nợ do không có đủ tiền để nộp cơ quan thi hành án. Như vậy, trong trường hợp này phải giải quyết ra sao? Phải tổ chức bán đấu giá lại hay ra quyết định cưỡng chế giao tài sản trúng đấu giá cho A mặc dù A không nộp tiền mua tài sản?

Gửi bởi: Cao Thị Nhung

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo câu hỏi của bạn thì A là người được thi hành án tham gia mua tài sản bán đấu giá và đã trúng đấu giá. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự thì “3.Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Như vậy, nếu A nộp đủ tiền thì sẽ được cơ quan thi hành án dân sự giao tài sản đấu giá. Tuy nhiên, A không có đủ tiền để nộp hay nói cách khác là không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì trong trường hợp này “Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, cơ quan thi hành án sẽ tổ chức bán đấu giá lại tài sản trên. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, nếu người được thi hành án, đồng thời là người mua tài sản trúng đấu giá thỏa thuận với người phải thi hành án về việc nhận tài sản để trừ vào khoản nợ và người phải thi hành án đồng ý thì có thể đề nghị Chấp hành viên, Trung tâm bán đấu giá tạo điều kiện để thỏa thuận về việc nhận tài sản mà không bắt buộc phải tiếp tục đưa tài sản ra bán đấu giá. Trong trường hợp không thỏa thuận được và tài sản vẫn đưa ra bán đấu giá thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án từ sau lần giảm giá thứ 2 trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành theo quy định tại Khoản 2 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự.

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 62/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Còn hiệu lực)

Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Còn hiệu lực)

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự (Hết hiệu lực một phần)

Trả lời bởi: Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhàn

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191