Trang chủ - Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng, quyết định cho thôi việc, hủy bỏ, miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng, chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên phòng kế toán, khai trừ cán bộ phụ trách sổ sách, quản lý thu chi của đơn vị, tổ chức.

Để đảm bảo hoạt động của công ty, đôi khi việc sa thải, buộc thôi việc đối với những cá nhân không còn giữ được tác phong, hiệu quả công việc là cần thiết. Công ty cần có sự đánh giá, xem xét kỹ trước để đưa ra những quyết định này.

Tổng quan Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành nhằm bãi nhiệm cá nhân là kế toán trưởng của cơ quan, đơn vị đó. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể để các đơn vị, tổ chức tham khảo.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH BÃI NHIỆM

(V/v: Bãi nhiệm kế toán trưởng)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty…….;

Căn cứ……………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm Ông/Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Lý do bãi nhiệm:…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 

– Lưu VT

Giám đốc

 

Lưu ý khi lập Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Vị trí kế toán trưởng là vị trí tương đối quan trọng trong công ty, vì thế để miễn nhiệm, bãi nhiệm vị trí này sẽ cần phải có những căn cứ rõ ràng như biên bản xử lý, ghi nhận sai phạm, kỷ luật.

Trong mọi trường hợp cần phải cân nhắc tới quyền lợi của người lao động, các quy định hiện hành của Bộ Luật Lao động, thời gian báo trước, bảo hiểm cùng các chế độ khác. Mọi sơ xuất của công ty có thể sẽ dẫn tới những rủi ro tranh chấp kéo dài và tiềm ẩn nhiều thiệt hại kinh tế.

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191