Trang chủ - Phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ cho thai phụ là cán bộ cấp xã có phải do ngân sách nhà nước chi trả?

Phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ cho thai phụ là cán bộ cấp xã có phải do ngân sách nhà nước chi trả?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ cho thai phụ là cán bộ cấp xã có phải do ngân sách nhà nước chi trả?


Luật sư Tư vấn Luật Lao động – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề hưởng phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực cho cán bộ cấp xã 

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Nghị định 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ

  • Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

3./ Luật sư tư vấn

Cán bộ xã bên cạnh mức lương được hưởng theo chế độ lương của cán bộ xã thì còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp tiền lương trong đó có phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực. Các khoản phụ cấp này được chi trả cho cán bộ xã hàng tháng với mức cụ thể theo quy định. Với cán bộ xã là thai phụ, phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ sẽ được chi trả như sau:

Trước hết, phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực là các khoản phụ cấp ngoài mức lương công việc chính cho cán bộ xã theo công vụ mà người đó thực hiện và theo khu vực theo quy định với từng khu vực.

Căn cứ Điều 5 Nghị định 34/2012/NĐ-CPmục 4 Phần II Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, Nguồn kinh phí trả phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực được lấy từ Ngân sách nhà nước.

Với trước hợp thai phụ là cán bộ xã, khi đang trong thời gian nghỉ thai sản, các khoản phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực sẽ được chi trả như sau:

  • Phụ cấp công vụ:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ quy định về nguyên tắc áp dụng như sau:

“1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

a) Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

3.Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

4.Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này”.

Theo đó, trong thời gian nghỉ thai phụ, cán bộ xã sẽ được hưởng trợ cấp thai sản theo chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Do đó, khi đang nghỉ thai sản, cán bộ xã sẽ được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định về bảo hiểm xã hội, nên sẽ không được hưởng phụ cấp công vụ.

Trường hợp thai phụ là cán bộ xã vẫn đang thực hiện công việc, phụ cấp công vụ lúc này sẽ do ngân sách nhà nước chi trả.

  • Phụ cấp khu vực:

Căn cứ mục 4 Phần II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT quy định về chi trả phụ cấp khu vực như sau:

4. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp khu vực:

a) Đối với những người đang làm việc:
Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp khu vực do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị;
Đối với các cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp khu vực do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ;
Đối với các công ty nhà nước, phụ cấp khu vực được tính vào đơn giá tiền l ương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh.
b) Đối với những người nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp hàng tháng thay l ương; th ương binh, bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phải là người hưởng l ương, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:
Đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả, phụ cấp khu vực được chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành;
Đối với các đối tượng do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, phụ cấp khu vực do Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm”
Theo đó, trường hợp thai phụ là cán bộ xã sẽ được hưởng khoản phụ cấp khu vực do ngân sách nhà nước chi trả.
Vậy, nguồn kinh phí để trả phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực cho cán bộ xã sẽ được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc được hưởng phụ cấp tùy thuộc vào việc thai phụ có đang thực hiện công vụ theo chứng năng, nhiệm vụ của mình.

Với những tư vấn về câu hỏi Phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ cho thai phụ là cán bộ cấp xã có phải do ngân sách nhà nước chi trả?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN