Trang chủ - Hợp đồng thuê xe tự lái

Hợp đồng thuê xe tự lái

Hợp đồng thuê xe tự lái là dịch vụ của các cơ sở cho thuê xe ô tô hiện nay, mục đích đảm bảo an toàn của hai bên, thỏa thuận này cần được chặt chẽ về trách nhiệm và phạm vi của từng bên.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Định nghĩa Hợp đồng thuê xe tự lái

Hợp đồng thuê xe tự lái là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản (xe) cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Mẫu Hợp đồng thuê xe tự lái


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Số:…../HĐ

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên,

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2018, tại ………………………………………..chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A):

Ông                             : ……………………                                         Giới tính: …..

Sinh ngày                    : ……………………

CMND số                   : …………………….       Cấp ngày: …/…/…     Tại: …………….

Chỗ ở hiện tại             : ……………………………

Tài khoản ngân hàng  : ……………………….                     Chi Nhánh: …………………

Email                          : ………………………                             Số điện thoại: …………………

BÊN THUÊ XE (BÊN B):

Ông/Bà            : ………………………………                        Sinh ngày: … /… /…

CMND số       : …………………      Cấp ngày: … / … /…    Tại: …………………….

GPLX số         : …………………      Cấp ngày: … / … /…    Tại: …………………

Thường trú      : ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………………………….

Số điện thoại   : …………………                                            Email: ………………

Bên A và Bên B đã thống nhất thỏa thuận Hợp đồng thuê xe tự lái với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng hợp đồng là …………, cụ thể:

1.1. Thông tin xe:

– Xe ô tô/xe máy mang Biển số đăng ký: ………… theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô/xe máy số ………… do Phòng cảnh sát giao thông – Công an …………

– Tên chủ xe: ……………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

– Nhãn hiệu: ………………

– Loại xe: …………………

– Màu sơn: ………………..

– Năm sản xuất: ………….

– Số máy: ………………

– Số khung: ……………..

– Số chỗ ngồi: ………….. (đối với xe ô tô

– Có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giấy đăng kiểm đầy đủ

1.2. Bên B đồng ý thuê xe trên và đã kiểm tra giấy tờ cũng như tình trạng xe.

ĐIỀU 2: BẢO ĐẢM GIAO DỊCH

2.1. Bên B đặt cọc cho Bên B số tiền là: ………………. đồng để đảm bảo giao dịch được thực hiện kể từ thời điểm hợp đồng này có hiệu lực.

2.2. Bên B phải giao các giấy tờ sau cho Bên A:

– Sổ hộ khẩu (bản chính)

– Chứng minh nhân dân/hộ chiếu

2.3. Bên B được nhận lại tiền cọc và các giấy tờ trên sau khi Bên A hoàn tất việc kiểm tra xe.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê: …………. đồng/ngày  (Giá trên ……… bao gồm thuế GTGT).

– Khống chế: ………….. km/tháng

– Phụ trội: ……………. đồng/km

3.2. Thanh toán: ………… vào ngày … tháng … năm …

3.3. Phương thức thanh toán:

+ Tiền thanh toán: Bằng Việt Nam đồng.

+ Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

ĐIỀU 4: THỜI HẠN THUÊ

4.1. Thời hạn thuê là: … ngày kể từ ngày … tháng … năm …, Bên A phải bàn giao đúng xe như đã thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B.

4.2. Đến ngày … tháng … năm, Bên B phải trả lại đúng xe đã được bàn giao như Điều 1 Hợp đồng này cho Bên A.

4.3. Hết thời hạn cho thuê xe, nếu Bên B có nhu cầu tiếp tục thuê xe và được sự đồng ý của Bên A thì các Bên thỏa thuận với nhau bằng một văn bản là phụ lục Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: ĐỊA ĐIỂM GIAO XE VÀ TRẢ LẠI XE

5.1. Bên A chịu trách nhiệm giao xe tới địa chỉ: …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

5.2. Bên B có trách nhiệm trả lại xe theo địa chỉ: ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Bên A phải kiểm tra xe trước khi bàn giao, giao xe đúng chất lượng và thời gian theo Hợp đồng này;

6.2. Bên A phải giao các giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự;

6.3. Bên A phải chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc, quyền sở hữu của xe;

6.4. Bên A phải mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời gian thuê theo Hợp đồng này;

6.5. Bảo quản, giữ gìn các giấy tờ Bên A cầm giữ của Bên B

6.6. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên B có một trong các hành vi sau:

+ Sử dụng xe không đúng mục đích thuê;

+ Có hành vi vi phạm pháp luật: tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy;…

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận;

7.2. Bên B phải thanh toán tiền thuê xe cho Bên A theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 Hợp đồng này;

7.3. Bên B phải chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ trong thời hạn thuê xe;

7.4. Bên B chịu trách nhiệm bảo quản xe theo đúng tình trạng bàn giao;

7.5. Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc trong thời hạn thuê xe;

7.6. Mọi sự cố trầy xước, bẹp, nứt, vỡ nóc méo các chi tiết của xe do Bên B gây ra thì Bên B phải mua đồ của hãng thay thế (không chấp nhận gò, hàn).

7.7. Mọi chi phí phát sinh (như ăn ở, đi lại….) của Bên A để giải quyết việc do lỗi Bên B gây ra thì Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn cho thuê xe theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

8.2. Các Bên chỉ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi một trong các Bên không thực hiện đúng theo thỏa thuận tại Điều 6, Điều 7 Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

9.1. Trường hợp Bên A không giao xe đúng thời hạn tại Khoản 4.1 Điều 4 Hợp đồng này dẫn tới việc Bên B phải thuê xe khác thì Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thuê xe đó.

9.2. Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền thuê xe thì lãi suất chậm thanh toán sẽ được tính dựa theo lãi suất của ngân hàng nhà nước tại thời điểm đó.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau đây:

11.1. Bên A cam kết:

– Là người quản lý hợp pháp của xe ô tô nêu trên;

– Đầy đủ giấy tờ: Giấy đăng ký xe, sổ đăng kiểm, bảo hiểm xe;

11.2. Bên B cam kết:

– Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên A đã ghi trong hợp đồng này;

– Đã xem xét kỹ về nguồn gốc, người quản lý hợp pháp, hiện trạng của xe ô tô nêu tại Điều 1 Hợp đồng này và các giấy tờ về xe ô tô;

….

11.3. Hai bên cùng cam kết:

– Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân, về xe ô tô đã ghi trong hợp đồng;

– Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

12.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2019.

12.2. Hai bên đã đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này, hai bên cùng ký tên vào Hợp đồng này để làm bằng chứng;

12.3. Hợp đồng này gồm … trang, được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

Bên ABên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191