Trang chủ - Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng

Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng

Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng, chương trình, giao diện điện tử dành cho điện thoại, máy tính hay các hệ thống dữ liệu, hệ thống kinh doanh, sàn thương mại, giao dịch điện tử, bảo mật công ty,…

Hợp đồng là thoả thuận chung nhất, bao gồm các thống nhất về nội dung công việc, kết quả, bảo hành hay những cách thức xây dựng Bản thảo, đề xuất, phê duyệt, nghiệm thu, bàn giao. Bên cạnh đó còn là giá trị thanh toán, cách thức thanh toán, điều kiện thanh toán, hồ sơ yêu cầu thanh toán, các hành vi bị coi là vi phạm hợp đồng, bồi thường và rất nhiều các trách nhiệm khác xoay quanh việc vận hành, sử dụng phần mềm trong thực tế sau bàn giao.

Để có góc nhìn tổng quát nhất về Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung sau.

1. Kỹ năng sử dụng Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng

Định nghĩa Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng

Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng là văn bản ghi nhận những thoả thuận thống nhất của các bên trong dịch vụ cung cấp và hỗ trợ viết các phần mềm theo yêu cầu. Hợp đồng bao gồm rất nhiều điều khoản quan trọng, một trong số đó là bí mật thông tin và bảo hành, công tác đảm bảo sự vận hành trơn tru của hệ thống khi áp dụng phần mềm.

Khi nào cần ký Hợp đồng thuê viết phần mềm

Việc ký kết Hợp đồng thuê viết phần mềm là rất cần thiết, nó là hàng rào pháp lý để các bên có căn cứ thực hiện thoả thuận, tránh mâu thuẫn và vi phạm hợp đồng.

Đặc biệt khi các bên là doanh nghiệp, hợp đồng còn là cơ sở cho việc xuất hoá đơn và thực hiện các nghĩa vụ kê khai theo quy định của nhà nước, cơ sở để giảm trừ thuế, miễn thuế, quy kết các trách nhiệm khác nếu có.

Điều khoản Bí mật, Bản quyền và Cam kết riêng biệt không sao chép

Khi sử dụng các dạng của Hợp đồng thuê viết phần mềm, app, ứng dụng, điều các bên cần đặc biệt lưu ý đó chính là bí mật, việc đảm bảo bí mật kinh doanh, bí mật ý tưởng, sáng tạo, công nghệ, chiến lược dự định áp dụng.

Để xây dựng phần mềm, bên đưa ra yêu cầu sẽ cần cung cấp tối đa, chi tiết toàn bộ các kế hoạch dự định, chiến lược, đôi khi cơ hội kinh doanh sẽ không còn nếu chỉ là một thông tin bị rò rỉ. Vì vậy, yêu cầu đảm bảo bí mật giữa các đối tác qua hợp đồng cần phải được đưa ra thảo luận và ghi nhận chi tiết.

Bên cạnh đó, phần mềm được viết phải dựa trên kết quả của sự sáng tạo và quá trình lao động, việc sao chép dù hợp pháp hay không đều là điều không nên, hoàn toàn có thể đưa đơn vị sử dụng phần mềm vào một vị trí pháp lý bất lợi khi bị đơn vị thứ ba phát hiện.

2. Những điều khoản phạt Vi phạm nguy hiểm khi ký Hợp đồng thuê viết phần mềm

Trong thời gian vừa qua, đã xuất hiện một số phương pháp ghi nhận thoả thuận về việc phạt vi phạm hợp đồng rất nguy hiểm với giá trị phạt có thể lên tới gấp 2, gấp 3 lần giá trị Hợp đồng gốc nhưng khi ký kết lại rất khó lường.

Điển hình là ghi nhận “Nếu Bên B không thể bàn giao phần mềm đúng hạn cho Bên A theo thoả thuận, Bên A có quyền yêu cầu Bên thứ ba can thiệp và xử lý phần còn thiếu này. Toàn bộ chi phí phát sinh Bên B sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Thực tiễn, trong trường hợp trên khi không thể bàn giao phần mềm đúng hạn, Bên A hoàn toàn có thể thuê một bên thứ ba nước ngoài hoặc với giá dịch vụ cao không tưởng mà không hề bị giới hạn bởi bất kỳ thoả thuận nào, trong khi bên có nghĩa vụ thanh toán lại là Bên B. Có thể thấy đây là một trong những cách thoả thuận gài đối tác đem lại tổn thất là khó đo đếm nếu như vô tình ký kết bản Hợp đồng với điều khoản trên.

Với ví dụ này, các bên cần tuyệt đối lưu ý đọc kỹ hành văn của các Bản Hợp đồng dự thảo, dứt khoát lược bỏ những điều khoản không rõ ràng, có thể hiểu theo hướng bất lợi cho phía đơn vị của mình. Tránh và không soạn thảo các điều khoản quá chung chung, bỏ mặc, treo các thoả thuận phụ thuộc vào thời điểm phát sinh sự cố.

3. Mẫu Hợp đồng thuê viết phần mềm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ VIẾT PHẦN MỀM

( Số:………/HĐTVPM -……….)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật lao động  2012;
 • Căn cứ………………………;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Tên công ty :………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………………………………

Đại diện theo pháp luật Ông/ bà:………………………..Chức vụ:………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Fax: …………………………………   Email:……………………………………

Bên B:

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../…………………….

CMND/ CCCD số:…….                        Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản Hợp đồng thuê viết phần mềm với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích thực hiện viết phần mềm cho công ty tại trụ sở số:….

Thời gian làm việc: giờ hành chính bắt đầu từ….h  đến….h hằng ngày từ thứ 2 đến hết ngày thứ 7.

Nội dung công việc:

 • Sau khi đảm nhận công việc bên B sẽ tiến hành phân tích nội dung, yêu cầu nghiệp vụ mà bên A yêu cầu.
 • Phân tích các tính năng của chương trình và phân tích cơ sở dữ liệu.
 • Tiến hành phác thảo thiết kế
 • Trình mẫu giao diện như phân tích ban đầu và hỉnh sửa màu sắc cho phù hợp giao diện.
 • Sau khi đã hoàn thành xong phải gửi mẫu thử nghiệm cho bên bộ phận quản lý kiểm tra và chỉnh sửa theo yêu cầu nếu cần thiết.
 • Ngoài ra, bên B cần đưa ra những ý tưởng mới lạ, sáng tạo,…..
 • ………………..

Sau khi hoàn thiện nội dung sau khi đã chỉnh sửa và thử nghiệm nếu được sự đồng ý của quản lý sẽ bắt đầu chạy trên hệ thống công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. tháng…năm… Bên B sẽ phải có mặt tại:….. để được hướng dẫn và bàn giao về công việc.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến hết thời hạn là 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện các công việc của một nhân viên viết phần mềm
 • Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy chế của công ty.
 • Bên A có nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo bên B thực hiện công việc.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi khoản lương hàng tháng và các khoản chi phí khác mà bên B phải bỏ ra để thực hiện cho bên A.
 • ….

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B.

 • Bên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, chế độ đãi ngộ của bên A dành cho các nhân viên.
 • Bên B sẽ được trợ cấp ăn hàng tháng.
 • Bên B có nghĩa vụ thực hiện công việc tốt được giao và hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.
 • Bên B phải bàn giao hệ thống và báo cáo công việc hàng tháng cho quản lý về quá trình cũng như kết quả hoạt động của mình.
 • …………

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

 • Chế độ lương chính của bên A dành cho bên B sẽ là :….VNĐ/tháng. ( Số tiền bằng chữ:…………………….)
 • Tiền trợ cấp ăn trưa:……VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………………)
 • Ngoài ra, sau 03 tháng làm việc bên A sẽ xem xét thái độ làm việc cũng chất lượng công việc bên B mang lại cho công ty sẽ tiến hành thưởng hoặc tăng lương theo quy định.

Phương thức thanh toán:

 • Bên A sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho bên B vào số tài khoản cá nhân vào mùng 10 hàng tháng.
 • Thông tin tài khoản nhận tiền bên B cung cấp:

Tên chủ tài khoản :…………………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Thuộc ngân hàng:………………………………………………………………….

Điều 5 : Phạt vi phạm

 • Bên A có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…..VNĐ
 • Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt:….VNĐ theo nội quy, quy chế công ty.
 • Bên B nghỉ có lý do phải xin phép trước :…. Ngày, nếu nghỉ đột xuất sẽ bị khiển trách, kỷ luật. Nhiều lần vi phạm trong tháng sẽ bị trừ vào lương theo quy định.
 • Bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A biết trước một tháng. Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.
 • Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:
 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.
 • Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng và bị phạt vi phạm:….VNĐ

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu không thể hòa giải được một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong thời hạn 02 năm như các bên đã thỏa thuận kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên B sẽ phải làm việc cho bên A trong thời hạn là 02 năm . Sau thời gian 02 năm bên B muốn tiếp tục công việc và được bên A đồng ý thì có thể thông báo với bên A về việc gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê viết phần mềm.

Tức là ngày…/…/…. Đến hết thời gian 02 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.

 • Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.
 • Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê viết phần mềm sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

     Đại diện bên A                                                                       Đại diện bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

4. Mẫu Hợp đồng viết app, ứng dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

——- šª› ——-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG VIẾT APP, ỨNG DỤNG

(Số: ……2021/HĐAPP)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan;
 • Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày … … tháng ……năm 2021, tại ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………Chúng tôi gồm:

Bên thuê (Bên A): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH …………………

Mã số thuế                  : ………………..

Trụ sở chính                : ………………..

Đại diện                      : Ông ………………..                    Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ    : ………………..

Fax                              : ………………………                      Email:………………..

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): 深圳市 ………………..

Tên tiếng Anh            : Shenzhen ……………….. Co., Ltd.

Tên tiếng Việt            : ………………………………………………………………

Mã số ĐKKD             : ……………….. do Cục quản lý giám sát thành phố ……………….., Trung Quốc cấp

Trụ sở                          : 深圳市龙华区 ………………..

Trụ sở (tiếng Anh)      : Room 902, ………………..

Trụ sở (tiếng Việt)      : 902, Block A, ………………..

Đại diện                      : Ông ………………..                        Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ    : ………………..

Tài khoản USD           : ………………..

Ngân hàng tài khoản   : Chi nhánh phụ Xili, C ………………..

Mã Swift                     : ………………..

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản Hợp đồng viết phần mềm app, ứng dụng với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích thực hiện viết phần mềm ứng dụng theo yêu cầu cho Bên A phục vụ ………………………

Yêu cầu cụ thể đặt ra là:

 • Phần mềm có tên gọi là: ……………………..
 • Phần mềm phải được xây dựng để sử dụng trên 03 nền tảng ngôn ngữ là: Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh;
 • …..
 • …..

Thời gian bàn giao tạm tính là: … ngày, bắt đầu từ  ngày … tháng … năm ……. đến ngày … tháng … năm …….

Phương án thực hiện công việc:

 • Sau khi đảm nhận công việc bên B sẽ tiến hành phân tích nội dung, yêu cầu nghiệp vụ mà bên A đưa ra;
 • Phân tích các tính năng của chương trình, phân tích cơ sở dữ liệu và đưa ra tư vấn phù hợp;
 • Tiến hành xây dựng Bản phác thảo thiết kế bao gồm giao diện và các chức năng cơ bản để trình Bên A phê duyệt trong vòng … ngày;
 • Các bên tiến hành kiểm tra và chỉnh sửa Bản phác thảo theo yêu cầu nếu cần thiết;
 • Bên cạnh đó, bên B có trách nhiệm bằng kinh nghiệm của mình đưa ra những ý tưởng thực tiễn, mới lạ, sáng tạo, phù hợp, cải thiện, khắc phục những nhược điểm, độ khả thi nếu có trong yêu cầu mà Bên A đưa ra.
 • Trong suốt quá trình thực hiện công việc theo thoả thuận, Bên B có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình tiến độ công việc cho Bên A bằng văn bản theo chu kỳ …tháng/lần;
 • ……

Sau khi hoàn thiện nội dung Bản phác thảo phần mềm, nếu được sự đồng ý, thống nhất của cả hai bên, phần mềm, chương trình sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng và áp dụng trên hệ thống công ty.

Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị Hợp đồng:

 • Tổng giá trị Hợp đồng là ……………………… tương đương: …………………VNĐ. ( Số tiền bằng chữ:………………………………………….)
 • Chưa bao gồm thuế VAT và các khoản phí, lệ phí, chi phí nhà nước khác nếu có;

Phương thức thanh toán:

Việc thanh toán được thực hiện thành …đợt:

 • Đợt 1   : ……………………… USD chuyển ngay sau khi ký Hợp đồng này (đây được xác định là khoản đặt cọc cho việc thực hiện Hợp đồng). 
 • Đợt 2   : ……………………… USD sau khi Bên B viết được 50% phần mềm. 
 • Đợt cuối   : ……………………… USD sau khi Bên B hoàn thành 100% phần mềm. 

Sau khi bên A thanh toán đủ thì bên B có trách nhiệm bàn giao phần mềm cho bên A và không được can thiệp vào phần mềm trong quá trình bên A vận hành. 

Bên A sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho bên B vào số tài khoản đã chỉ định trong Hợp đồng này.

Thông tin tài khoản nhận tiền bên B cung cấp:

 • Tài khoản USD           : 050004…………
 • Ngân hàng tài khoản   : Chi nhánh phụ Xili, Chi nhánh Ngân …………
 • Mã Swift                     : BOSHC…………

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện các công việc trong phạm vi theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;
 • Có quyền từ chối, yêu cầu bổ sung, chấm dứt thỏa thuận với Bên B nếu như phát hiện có thông tin sai lệch, vi phạm quy định pháp luật hoặc gây ảnh hưởng tới quyền, lợi ích, sự phát triển lành mạnh chung của Bên A hoặc quyền lợi của Bên A và đối tác nói riêng;
 • Hỗ trợ những vấn đề liên quan đến giấy tờ, thủ tục thuế, thủ tục pháp lý, thủ tục khác cho Bên B nếu có phát sinh trong phạm vi công việc;
 • Có nghĩa vụ giữ bí mật về mọi hoạt động hợp tác giữa các bên của Hợp đồng này, mọi hành vi tự ý cung cấp các thông tin liên quan đều phải tự chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bên còn lại;
 • Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin đã đưa ra trong Hợp đồng và trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện các công việc của một nhân viên viết phần mềm

Bên A có quyền thay đổi, bổ sung các yêu cầu trong nội dung công việc đã thoả thuận ban đầu, miễn là có sự báo trước bằng văn bản tối thiểu 15 ngày và được sự chấp thuận đồng ý của Bên B khi thực hiện công việc.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Thực hiện các công việc theo thỏa thuận với Bên A tại Hợp đồng này;
 • Nội dung cung cấp trong quá trình làm việc hay kết quả bàn giao phải đầy đủ, rõ ràng, phù hợp pháp luật, lành mạnh, không mang tính xúc phạm, tổn hại tới các thương hiệu, doanh nghiệp khác.
 • Hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin, nội dung, hình ảnh và các trách nhiệm khác với bên thứ ba phát sinh từ thông tin, kết quả bàn giao của mình;
 • Có nghĩa vụ giữ bí mật về mọi hoạt động hợp tác giữa các bên của Hợp đồng này;
 • Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin đã đưa ra trong Hợp đồng và trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.
 • Bên B phải báo cáo công việc, tình hình, tiến độ hàng tháng trung thực, chính xác, chi tiết cho Bên A trong phạm vi công việc thoả thuận của mình.

Điều 4: Chấm dứt Hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

4.1. Hợp đồng này sẽ đư­ợc chấm dứt trong các trư­ờng hợp sau:

 1. Khi đã thực hiện xong các nội dung và các bên có thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng;
 2. Khi một trong hai bên có yêu cầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng;
 3. Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nư­ớc có thẩm quyền do có sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật;

Khi kết thúc Hợp đồng này, các bên sẽ xác lập biên bản thanh lý Hợp đồng và có thể lựa chọn một trong hai phương án dưới đây:

 • Nếu các bên tiếp tục có nhu cầu hợp tác, thì các bên sẽ thỏa thuận và giao kết Hợp đồng khác thay thế Hợp đồng này.
 • Nếu kết thúc Hợp đồng này, các bên không còn nhu cầu tiếp tục hợp tác, thì sẽ tiến hành tổng hợp, giải quyết toàn bộ các trách nhiệm còn tồn đọng của Hợp đồng.

4.2. Bồi thường thiệt hại: Khi một bên vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hay cam kết nào theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc quy định của pháp luật liên quan gây thiệt hại về người và/hoặc tài sản của bên còn lại hoặc cho bên thứ ba, bên gây thiệt hại đó sẽ phải bồi thường cho bên bị thiệt hại tất cả các thiệt hại trực tiếp và thực tế mà bên bị thiệt hại phải gánh chịu.

Điều 5 : Phạt vi phạm

Thoả thuận Phạt vi phạm Hợp đồng áp dụng cho tất cả các bên:

 • Mức phạt vi phạm Hợp đồng thoả thuận dưới đây nằm trong khoản: 50%-100% giá trị Hợp đồng tại Điều 2 Hợp đồng này.

Mức phạt vi phạm sẽ được xem xét áp dụng cụ thể trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm về việc sử dụng thông tin, hình ảnh, nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự, vi phạm pháp luật), phải chịu mức phạt: 50% – 100%
 • Tiết lộ bí mật kinh doanh, thông tin của Bên A, của Dự án (sao chép, tiết lộ hoặc bất kỳ hành vi nào khác xâm hại tới quyền lợi của Bên A và đối tác), phải chịu mức phạt: 100%
 • Tự ý hủy hợp đồng mà không chứng minh được sự sai phạm của bên còn lại, phải chịu mức phạt: 100%
 • Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt: 100%

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như Điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

6.1. Các bên đồng ý hợp tác với nhau trên tinh thần thiện chí, trung thực, hỗ trợ, cho nhau tối đa nhằm đạt những mục đích trong Hợp đồng này. Trư­ờng hợp có phát sinh tranh chấp giữa các bên, tr­ước hết phải đư­ợc giải quyết thông qua nguyên tắc thiện chí th­ương lượng, hoà giải trên cơ sở các bên cùng có lợi.

6.2. Trong các trư­ờng hợp các bên tranh chấp vẫn không thoả thuận đư­ợc với nhau, thì vụ việc sẽ đ­ược đư­a ra giải quyết tại một toà án có thẩm quyền theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

7.1. Hợp đồng này đ­ược giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

7.2. Các bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết, ghi nhận tại Hợp đồng này. Các bên có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hợp tác. Nếu bên nào có khó khăn, trở ngại thì phải báo trước cho bên còn lại biết tối thiểu trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có khó khăn, trở ngại đó.

7.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện, đảm bảo bí mật mọi thông tin có liên quan tới quá trình hoạt động.

7.4. Mọi điều khoản khác có liên quan như­ng không đ­ược và chư­a đư­ợc quy định cụ thể trong Hợp đồng này, nếu có phát sinh trong quá trình hợp tác của các bên thì sẽ được các bên cùng nhau trao đổi, thống nhất để bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng này nhằm đảm bảo quyền lợi chung trong quá trình hợp tác.

7.5. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi các bên ký. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được tất cả các bên lập thành văn bản.

7.6. Các bên từng người một đã tự đọc lại, hiểu rõ, đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này, công nhận hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

Đại diện bên A                                                                       Đại diện bên B

( Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                            ( Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5. Kinh nghiệm soạn thảo Hợp đồng thuê viết phần mềm

Hợp đồng thuê viết phần mềm, thiết kế phần mềm có rất nhiều điểm cần cân nhắc để thực tế không bị ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp.

Cụ thể có thể đưa ra một số yếu tố cụ thể như chất lượng bàn giao, tiêu chuẩn nghiệm thu, thời gian thực hiện trách nhiệm bảo hành, sửa chữa, fix lỗi, việc đổi hoàn, đổi trả phần mềm khi không đạt yêu cầu, sử dụng kỹ thuật lỗi thời, lỗi bảo mật.

Trong một số trường hợp còn có sự tham gia của các bên thứ ba vào giao dịch và bị ảnh hưởng chi phối một phần bởi thoả thuận vì thế các thoả thuận cần có sự thống nhất, sự lường trước cao và ghi nhận mọi khái niệm, quy định có lợi cho phía bên mình vào văn bản.

Các điều khoản về Bồi thường, phạt Vi phạm cũng phải được chi tiết, cụ thể hoá thành số liệu, số tiền, số phần trăm, không được để chung chung dễ dẫn tới mâu thuẫn khi có sự cố thực tế.

Cuối cùng, để đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của mình khi tham gia giao dịch, cần thiết phải cân bằng được trách nhiệm, năng lực của đơn vị dựa trên giá trị hợp đồng, thanh toán, từ đó hạn chế được rủi ro phải chấm dứt hợp đồng hay bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191