Đơn khiếu nại về ranh giới đất

Đơn khiếu nại về ranh giới đất, vị trí giáp ranh, vị trí thực tế của mảnh đất.

Định nghĩa Đơn khiếu nại về ranh giới đất

Khi phát hiện hành vi lấn chiếm, thay đổi ranh giới thửa đất trái pháp luật của tổ chức, cá nhân, thì người phát hiện có thể làm đơn tố cáo hành vi vi phạm quy định về đất đai đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý để cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp ngăn chặn, phòng ngữa những hậu quả xảy ra. Hiện nay, nhiều người nhầm lẫn giữa hai khai niệm khiếu nại và tố cáo. Khiếu nại thường chỉ áp dụng đối với những hành vi, quyết định hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Đối với hành vi lấn, chiếm hoặc thay đổi ranh giới thửa đất của tổ chức, cá nhân thì cần làm đơn tố cáo.

Ý nghĩa của Đơn khiếu nại về ranh giới đất

Mục đích của đơn khiếu nại về ranh giới đất là để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết sự việc lấn chiếm ranh giới đất của bạn bởi người khác. Đơn này phải nêu rõ thông tin của người khiếu nại, người bị khiếu nại, sự việc xảy ra và những yêu cầu cụ thể.

Mẫu Đơn khiếu nại về ranh giới đất

Đơn có thể có nội dung như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Lấn, chiếm ranh giới đất )

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015

– Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

– Căn cứ Hành vi/Quyết định …….

Kính gửi: – UBND (cấp xã)……………

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn khiếu nại)

Căn cứ điểm…. Khoản…… Điều…… Luật ……:

“… ” (Trích văn bản, nếu có)

Ví dụ:

Căn cứ Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

…”

Tội nhận thấy, ông/bà …… đã có hành vi ……… (ví dụ: vi phạm khi lấn, chiếm sang ranh giới thửa đất thuộc quyền sử dụng của gia đình tôi). Hành vi này đã xâm phạm đến quyền ……. (ví dụ: quyền sử dụng đất đúng ranh giới phù hợp với quy định pháp luật của tôi/gia đình tôi).

Do vậy, tôi làm đơn này để tố cáo hành vi ………… của ông/bà ………… tới Quý cơ quan. Tôi đề nghị quý cơ quan xem xét và giải quyết việc này theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi/gia đình tôi.

Tôi đề nghị Quý cơ quan:

-………….. (những nội dung mà người tố cáo muốn chủ thể giải quyết đơn thực hiện)

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191