Hợp đồng dịch vụ chăm sóc sau sinh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sau sinh, Hợp đồng dịch vụ y tế, điều dưỡng.

Sức khoẻ của các bà mẹ sau sinh là điều vô cùng quan trọng, tuy nhiên để làm sao chăm sóc cho đúng thì không phải lúc nào các ông chồng hay người thân cũng có thể đảm bảo, bởi nhiều lý do từ thời gian cho đến chuyên môn, văn hoá, kỹ năng, thói quen.

Cũng bởi lẽ đó, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sau sinh cho các thai phụ nảy nở ngày càng nhiều với vô vàn loại hình và giá cả hấp dẫn. Để tìm hiểu về thoả thuận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sau sinh, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Định nghĩa Hợp đồng dịch vụ chăm sóc sau sinh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc sau sinh là thoả thuận giữa bên có chuyên môn y tế cung cấp dịch vụ và bên người thụ hưởng có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế. Đối tượng nhắm đến của hợp đồng là những thoả thuận xoay quanh việc chăm sóc sản phụ, thai phụ trong thời kỳ sau sinh, hạn chế tối đa các rủi ro và những ảnh hưởng tâm lý có thể xuất hiện.

2. Hướng dẫn sử dụng Hợp đồng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sau sinh

Hợp đồng này có bản chất là hợp đồng cung cấp các dịch vụ y tế nên tiềm ẩn tương đối nhiều rủi ro và có điều kiện đi kèm để có thể được ký kết, không phải đơn vị nào cũng có thể cung cấp các dịch vụ y tế tương tự.

Tuỳ theo phạm vi và thoả thuận về loại dịch vụ cung cấp, các bên nên chú ý tới những điều khoản như cam kết, giá thành, chất lượng dịch vụ, điều kiện đảm bảo với cơ quan thứ ba và các mức phạt, bồi thường nếu có.

3. Mẫu Hợp đồng dịch vụ chăm sóc sau sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/…

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ SAU SINH

Căn cứ:        

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nguyện vọng và ý chí các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên thuê dịch vụ)

Ông/bà:                                       Giới tính

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Ngày sinh:

– Số cmnd/cccd:                                 Ngày cấp:                          Nơi cấp:

B. Bên B (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số đăng ký doanh nghiệp:

Người đại diện:                                      Chức vụ:

Trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ sau sinh với các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại nhà bao gồm:

– Tắm bé:

– Chăm sóc vết thương cho mẹ:

– Phục hồi sức khỏe mẹ sau sinh:

2. Đối tượng chăm sóc

2.1. Thông tin mẹ:

– Họ và tên:

– Số cmnd/cccd:                                 Ngày cấp:                          Nơi cấp:

– Tình trạng sức khỏe sau sinh:

2.2. Thông tin em bé

– Họ và tên:

– Ngày tuổi:

– Cân nặng:

– Tình trạng sức khỏe:

– Lưu ý đặc biệt nếu có:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Bên B đến nhà riêng của Bên A tại địa chỉ … định kỳ 2 buổi/tuần vào thứ hai và thứ năm để thực hiện công việc; thời gian từ 08:00 – 10:00;

2. Thời gian thực hiện công việc: 15 buổi;

3. Mỗi buổi làm việc, Bên B thực hiện đủ các dịch vụ chăm sóc theo Điều 1 hợp đồng này;

4. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có phát hiện vấn đề liên quan đến sức khỏe của mẹ và bé, Bên B phải lập tức thông báo ngay cho Bên A;

Điều 3: Thanh toán

1. Phí dịch vụ chăm sóc sau sinh là … VNĐ/15 buổi; Bên A thanh toán 100% chi phí này cho Bên B sau khi hợp đồng có hiệu lực;

2. Phương thức thanh toán:

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Được hưởng sự chăm sóc theo đúng thỏa thuận hợp đồng;

2. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng chĩa vụ theo hợp đồng;

3. Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B;

4. Hỗ trợ Bên B hoàn thành công việc;

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được nhận đầy đủ phí dịch vụ từ Bên A;

2. Yêu cầu Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng;

3. Thực hiện đầy đủ các dịch cụ chăm sóc theo thỏa thuận tại Điều 1 hợp đồng này;

4. Lưu ý và đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của mẹ và bé, hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của đối tượng chăm sóc;

5. Thông báo tình trạng sức khỏe của mẹ và bé cho Bên A sau mỗi buổi chăm sóc;

6. Giải đáp thắc mắc cảu Bên A liên quan đến sức khỏe mẹ và bé;

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phục được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Một trong các bên nếu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì áp dụng các mức phạt vi phạm với mức …VNĐ;

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191