Công văn nhắc nợ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn nhắc nợ


Công văn nhắc nợ là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn nhắc nhở cá nhân, tổ chức khác về việc trả nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

PHÒNG KẾ TOÁN

______

Số: …/CV-KT

V/v: Đôn đốc việc thanh toán hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

………….., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN NHẮC NỢ

Kính gửi: Công ty TNHH ………………….

Ngày … tháng … năm … Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần … đã có văn bản số … nhắc nhở Công ty TNHH việc thanh toán cho dự án …………….. , cụ thể:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH ……. vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Vì vậy, hôm nay ngày … tháng … năm … Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần … có văn bản đề nghị Công ty TNHH …  nhanh chóng tiến hành thanh toán cho dự án nêu trên.

 Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Phòng Kế toán;

–          Công ty Cổ phần…;

–         Lưu: VT;

Trưởng phòng Kế toán

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191