Hợp đồng chuyển nhượng một phần tòa nhà hỗn hợp

Hợp đồng chuyển nhượng một phần tòa nhà hỗn hợp là văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng một phần, một tầng, một diện tích sử dụng nhất định thuộc phạm vi tòa nhà sang cho một bên khác thực hiện quản lý và sử dụng. Dạng hợp đồng này rất phổ biến và hay gặp trong một số tòa nhà hỗn hợp nhỏ, có các diện tích tương ứng phù hợp với các lĩnh vực khác nhau.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần tòa nhà hỗn hợp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

…………..,ngày … tháng … năm 201…

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN TÒA NHÀ HỖN HỢP VĂN PHÒNG & TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HH-03

Căn cứ  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2014, tại:…………………………………………………..

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên A):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A-D

Giấy CNĐKKD:      …………………………………..

Mã số thuế:            …………………………………..

Cấp ngày:               ……………………….             Thay đổi lần …. ngày: ……………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại:               ……………………….                          Fax:             ……………………….

Đại diện công ty:      Ông ……………………….

Chức vụ:                   Tổng Giám Đốc

Tài khoản Ngân hàng: …………………………………………………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên B):

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY

Mã số doanh nghiệp: ………………….

Mã số thuế (kê khai khi mã số thuế không trùng với mã số doanh nghiệp):     ………………….

Cấp ngày:                  ………………….                 Thay đổi lần … ngày (nếu có):  ………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:                ………………….                          Fax:         ………………….

Email:                       ………………….                          Website: ………………….

Đại diện công ty:

Ông/Bà : ………………………….

Chức vụ: ………………………….

Hai bên A và B thỏa thuận cùng nhau lập và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng này với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Diện tích mua: 4.944,1m2

Cụ thể là: Từ tầng 1 đến tầng 8 và một phần diện tích tầng hầm (574m2)

Thuộc: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng & trung tâm thương mại HH-03

(Gồm 17 tầng + 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn 9.0008,5m2)

Địa chỉ : Tại lô HH-03, Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

(Nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài)

Nằm trong dự án: Giấy chứng nhận Đầu tư số 01121000400

Dự án XD cụm công trình hỗn hợp văn phòng & trung tâm thương mại phát triển làng nghề truyền thống

Nguồn gốc đất: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BD 923501

Đất nhà nước giao 50 năm có thu tiền sử dụng đất kể từ ngày 20/10/2010 đến 19/04/2060

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC CHUYỂN GIAO

 • Các điều kiện về tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng của Tòa nhà, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt, đặc điểm, quy cách, số lượng, chủng loại các thiết bị đi kèm khi công trình bàn giao đi vào sử dụng,… sẽ được các bên thỏa thuận và đính kèm làm phụ lục của Hợp đồng này.
 • Bên A phải bàn giao cho Bên B hồ sơ liên quan và các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật mang tên Bên B chậm nhất là vào ngày …/…/2014.
 • Bên A phải bàn giao cho Bên B Nhà chậm nhất là vào ngày …/…/2014. Tại thời điểm bàn giao, Nhà và toàn bộ các phần khác của Tòa nhà phải được hoàn thành xong theo thiết kế được duyệt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng, có đủ các hồ sơ giấy tờ về nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo Bên B có thể sử dụng Nhà ngay, trừ trường hợp các bên có sự thỏa thuận khác.

ĐIỀU 3: CĂN CỨ SỞ HỮU VÀ THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 • Bên A là chủ sở hữu của Tòa nhà hỗn hợp văn phòng & trung tâm thương mại HH-03 gắn liền với thửa đất lô HH-03, với những căn cứ được Bên A cung cấp cụ thể như sau:

3.1.1. Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của UBNDTP Hà Nội về việc thu hồi và giao 2.169,4m2 đất cho HANDICO 5

3.1.2. Giấy chứng nhận Đầu tư số 01121000400 ngày 19/04/2010 của UBND TP Hà Nội

 • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BD 923501 ngày 09/02/2012 của UBND TP Hà Nội
 • Giấy phép xây dựng số 02 GP/SXD ngày 06/01/2012 của Sở Xây dựng Hà Nội
 • Hợp đồng thực hiện chuyển nhượng Tòa nhà hỗn hợp văn phòng & trung tâm thương mại HH-03 tại Địa điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (HANDICO 5) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ xây dựng A-D (A-D JSC)
 • Văn bản đồng ý của chủ đầu tư HANCO 5 để Cty A-D toàn quyền ký giao dịch bán một phần tòa nhà cho VCB (ghi cụ thể tên văn bản, số hiệu văn bản).
 • Văn bản chứng minh ông Lê Xuân Hùng đã rút vốn và không còn quyền lợi gì đồi với dự án. Đồng thời họ sẽ có văn bản của cty CP 36 ủy quyền toàn bộ cho Cty A-D giao dịch với VCB về bán tài sản như đã đề cập (ghi cụ thể tên văn bản, số hiệu văn bản).

3.2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản nêu trên với những điều kiện được ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 4: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN

4.1. Hai bên A và B thỏa thuận đồng ý giá chuyển nhượng quyền sử dụng khối tài sản nêu trên là ……………………..đ (…………………………… đồng) tiền Việt Nam hiện hành.

4.2. Lịch thanh toán như sau:

– Thanh toán lần 1: ……………………..đ (…………………………… đồng)

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Công ty A-D đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của thửa đất HH-03 và hoàn thành thủ tục sang tên Quyền sở hữu tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.

– Thanh toán lần 2: ……………………..đ (…………………………… đồng)

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Công ty A-D bàn giao diện tích sử dụng là đối tượng của Hợp đồng này tại Tòa nhà hỗn hợp văn phòng & trung tâm thương mại HH-03 theo đúng tiêu chuẩn cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.

4.3. Cách thức thanh toán tiền do hai bên A và B thỏa thuận, bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản.

ĐIỀU 5: HIỆU LỰC VÀ THỜI ĐIỂM CHUYỂN NHƯỢNG

5.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được các bên ký, đóng dấu

5.2. Việc chuyển nhượng Quyền sở hữu tài sản trên giấy tờ pháp lý cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây phải được thực hiện ngay sau khi Công ty A-D hoàn thành thủ tục đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của thửa đất HH-03.

5.3. Việc chuyển nhượng tài sản trên thực địa được thực hiện ngay sau khi dự án hoàn thành.

ĐIỀU 6: THUẾ VÀ LỆ PHÍ

6.1   Bên A chịu trách nhiệm nộp phí Công chứng, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất từ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (HANDICO 5) sang Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ xây dựng A-D (A-D JSC).

6.2   Bên A và Bên B thỏa thuận về trách nhiệm nộp các khoản phí theo quy định của pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản từ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ xây dựng A-D (A-D JSC) sang cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.

ĐIỀU 7: GIAO NHẬN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ GIẤY TỜ LIÊN QUAN

Bên A có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản gắn liền với đất đúng như hiện trạng được nêu tại Điều 1 nêu trên cho Bên B cùng toàn bộ hồ sơ giấy tờ có liên quan đến tài sản gắn liền với đất ngay sau khi Bên B thanh toán đủ tiền chuyển nhượng cho Bên A theo Hợp đồng này để Bên B tiến hành các thủ tục và bắt đầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐĂNG KÝ SANG TÊN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bên A phải có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đăng ký sang tên quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Bên B tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN, XÁC NHẬN CỦA MỖI BÊN

9.1.      Bên A cam đoan:

 • Thửa đất và tài sản gắn liền với đất đem chuyển nhượng theo Hợp đồng này chỉ thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của Bên A.
 • Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Toàn bộ thửa đất và tài sản gắn liền với đất nói trên không có tranh chấp, khiếu kiện, không bị hạn chế chuyển dịch theo các quy định của Pháp luật;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc;
 • Nếu có điều gì không đúng trong việc cam đoan nêu trên thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại cho Bên B;
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

9.2.     Bên B cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Đã xem xét nguồn gốc sử dụng, quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu trên cùng các giấy tờ liên quan;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc;
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

10.1. Kể từ thời điểm Văn bản này được ký kết, Bên B được sở hữu Nhà (theo nguyên trạng tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm phần đã thi công trước khi Văn bản này được ký kết và phần thi công trong thời gian tiếp theo) và thực hiện các quyền của chủ sở hữu Nhà theo quy định của pháp luật.

10.2. Sau thời điểm ký kết Hợp đồng này, Chủ đầu tư và Bên A không có quyền chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác với vai trò là chủ sở hữu đối với một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trên khối tài sản là đối tượng của Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên B.

ĐIỀU 11: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC

11.1. Bên A sẽ phải bàn giao cho Bên B Nhà và hồ sơ liên quan theo nguyên trạng tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của Bên B khi Bên B có đủ căn cứ xác định rằng Bên A thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với Bên B theo Văn bản thỏa thuận này

11.2. Bên B có quyền sở hữu riêng phần Nhà chuyển nhượng và được quyền sử dụng toàn bộ phần sở hữu/sử dụng chung của Tòa nhà theo quy định của pháp luật

Bên B được quyền sử dụng riêng một phần diện tích bên ngoài Tòa nhà phục vụ cho mục đích hoạt động kinh doanh và được quyền sử dụng bãi đỗ xe xung quanh tòa nhà.

Bên B có độc quyền thuê vị trí đặt biển Quảng Cáo về lĩnh vực Ngân hàng tại các phần diện tích sở hữu chung/sử dụng chung của Tòa nhà.

Bên B có quyền đề nghị Bên A thay đổi thiết kế, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt của Nhà không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của Tòa nhà theo quy định.

11.3. Thời hạn bảo hành nhà là: … tháng kể từ ngày Bên B ký biên bản nghiệm thu, nhận bàn giao Nhà đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Bên A chịu trách nhiệm bằng chi phí của mình để tổ chức sửa chữa, thay thế, khắc phục ngay những kết cấu, thiết bị của Nhà và/hoặc các phần sở hữu/sử dụng chung của Tòa nhà bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành, sử dụng không bình thường theo yêu cầu của Bên B. Kết quả sửa chữa, thay thế, khắc phục phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo thiết kế được duyệt, thỏa thuận giữa các Bên và quy định của pháp luật và phải được Bên B đồng ý tiếp nhận.

Việc bảo hành không được thực hiện khi Nhà hư hỏng do lỗi của Bên B sử dụng Nhà sai quy trình vận hành.

11.4. Bảo trì Nhà

Thời hạn bảo trì Nhà là: 06 tháng/lần

Việc bảo trì Nhà sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

11.5. Ban quản trị Tòa nhà

Ban quản trị Tòa nhà được thành lập, hoạt động, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Mức thu phí dịch vụ Tòa nhà theo luật định và không được cao hơn so với mức thu phí Tòa nhà chung trên cùng địa bàn. Phí này được sử dụng cho việc duy tu, bảo dưỡng và các dịch vụ thông thường khác cho Tòa nhà theo quy định.

11.6. Các thỏa thuận khác được các bên xác lập là điều kiện chi tiết cho hợp đồng này sẽ được đính kèm làm phụ lục của Hợp đồng (nếu có).

ĐIỀU 12: HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

12.1. Nếu Bên B chậm hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này thì sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên A lãi suất tính theo 150% lãi suất huy động tiết kiệm do Vietcombank công bố tại thời điểm chậm hoàn thành, tính trên giá trị nghĩa vụ bị vi phạm. Nếu chậm quá 90 ngày mà không có lý do chính đáng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và áp dụng phạt tương ứng các khoản tiền thanh toán đã nhận.

12.2. Nếu Bên A chậm hoàn thành các thủ tục để chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản cho Bên B như thỏa thuận tại hợp đồng này nói chung và thỏa thuận tại Điều 4 nói riêng thì Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B lãi suất tính theo 150% lãi suất huy động tiết kiệm do Vietcombank công bố tại thời điểm chậm hoàn thành, tính trên giá trị nghĩa vụ bị vi phạm. Nếu chậm quá 90 ngày mà không có lý do chính đáng thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A phải hoàn lại các khoản tiền thanh toán đã nhận.

12.3. Nếu Hợp đồng thực hiện chuyển nhượng Tòa nhà hỗn hợp văn phòng & trung tâm thương mại HH-03 tại Địa điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (HANDICO 5) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ xây dựng A-D (A-D JSC) bị hủy bỏ, thì Bên A có trách nhiệm phải hoàn lại các khoản tiền thanh toán đã nhận của Bên B và bồi thường các thiệt hại cho Bên B bao gồm:

– Định mức phần trăm do vi phạm Hợp đồng là ………% giá trị Hợp đồng.

– Những thiệt hại thực tế mà Bên B phải chịu.

12.4. Nếu Bên A vì lý do nào khác mà không tiến hành được thủ tục chuyển nhượng tài sản là đối tượng của Hợp đồng này cho Bên B thì Bên A sẽ có nghĩa vụ phải hoàn lại các khoản tiền thanh toán đã nhận của Bên B và bồi thường các thiệt hại cho Bên B bao gồm:

– Định mức phần trăm do vi phạm Hợp đồng là ………% giá trị Hợp đồng.

– Những thiệt hại thực tế mà Bên B phải chịu.

ĐIỀU 13: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI ĐIỂM CHUYỂN NHƯỢNG

Không bên nào có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trừ các trường hợp sau:

13.1. Một bên vi phạm và bên kia chấm dứt trong các trường hợp tại Điều 10 của Hợp đồng này, trong trường hợp này các bên sẽ giải quyết trách nhiệm theo những gì đã thỏa thuận.

13.2. Một bên bị giải thể hoặc phá sản, trong trường hợp này các bên sẽ giải quyết trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

13.3. Sự kiện Bất khả kháng kéo dài quá 180 ngày nhưng không có khả năng chấm dứt.

13.4. Những trường hợp khác mà pháp luật quy định.

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1.   Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này;

14.2.   Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật;

14.3.   Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

14.4.   Hai bên đã đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng, hai bên cùng ký tên vào Hợp đồng này để làm bằng chứng.

14.5.   Hợp đồng này được lập thành sáu (06) bản gốc bằng Tiếng Việt, mỗi bên giữ 02 bản, Chủ đầu tư giữ 02 bản.

ĐỂ XÁC NHẬN TÍNH HỢP PHÁP CỦA HỢP ĐỒNG, CÁC ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CẢ HAI BÊN CÙNG KÝ KẾT

NGÀY … THÁNG … NĂM ……….., TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Bên A)

 

 

ĐẠI DIỆN

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Bên B)

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài viết cùng chủ đề:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191