Sự giống nhau giữa tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích

Sự giống nhau giữa tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích.

Điểm giống nhau giữa tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích

Với bản chất là 2 hình thức của tranh chấp lao động, tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích có những điểm giống nhau cơ bản:

– Hai loại tranh chấp lao động trên đều là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

– Tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích đều phát sinh và tồn tại gắn liền với quan hệ lao động.

– Với bản chất là tranh chấp lao động tập thể, tập thể lao động tham gia tranh chấp đều là những người có mục đích chung, đòi hỏi quyền lợi chung.

Điểm khác nhau giữa tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích

Tiêu chí phân biệt  Tranh chấp lao động về quyền  Tranh chấp lao động về nghĩa vụ
 Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác. (khoản 8, điều 3 Bộ luật Lao động 2012)Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động (khoản 9 điều 3 Bộ luật Lao động 2012)
Nguyên nhân phát sinhTranh chấp lao động về quyền phát sinh khi người sử dụng lao động có sự vi phạm đến quyền của tập thể lao động (quyền đó được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế, thỏa thuận có sẵn)Tranh chấp lao động về lợi ích phát sinh do nhu cầu của hiện tại khi những thỏa thuận cũ không còn thỏa mãn nhu cầu về lợi ích ở hiện tại
Chủ thể làm phát sinhDo sự vi phạm của người sử dụng lao độngDo nhu cầu về lợi ích từ phía người sử dụng lao động
Nội dung tranh chấpNội dung của tranh chấp lao động về quyền là tranh chấp về các quy định đã có, tập thể lao động yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định trong pháp luật, nội quy, thỏa ước lao động tập thể, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác.  Nội dung của tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp về các quy định chưa có. Tập thể lao động yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung thêm các quy định về quyền của người lao động.
Sự vi phạm trong tranh chấp lao độngTrong tranh chấp lao động về quyền có sự vi phạm các quy định trong pháp luật, nội quy, thỏa ước lao động, quy chế và thỏa thuận có sẵn,..của người sử dụng lao độngKhông có sự vi phạm
Thẩm quyền giải quyết-Tòa án nhân dân  
– Đưa ra phán quyết đúng hay sai
– Hội đồng trọng tài  
– Hòa giải hai bên và tổ chức cho hai bên tiến hành thương lượng
Kết quả Sau khi tranh chấp được giải quyết sẽ có kết quả rõ ràng, dưới dạng phán quyết của Tòa ánSau khi hòa giải, thương lượng, nếu hai bên đồng ý với kết quả thương lượng thì Hội đồng trọng tài sẽ có quyết định công nhận thương lượng

Xem thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191