Hợp đồng tư vấn tuyển dụng – Hợp đồng giới thiệu việc làm

Hợp đồng tư vấn tuyển dụng, Hợp đồng headhunter, Hợp đồng dịch vụ nhân sự, Hợp đồng tư vấn tuyển sinh, Hợp đồng giới thiệu việc làm.

Nhân sự luôn là vấn đề rất được quan tâm trong các bộ máy doanh nghiệp, bởi lẽ muốn hoạt động trơn tru, đơn vị cần có được những nhân sự tài giỏi và ổn định. Nhưng thực tế cho thấy rằng, người lao động hiện nay có tính kỷ luật tương đối kém, có xu hướng mong muốn trải nghiệm và liên tục tìm môi trường mới với nhiều đòi hỏi đôi khi là quá sức với đơn vị, dẫn tới lẽ tất yếu là sự thiếu hụt nhân sự trong các giai đoạn then chốt, ảnh hưởng tiến độ dự án hoặc uy tín, danh dự của công ty.

Để tránh những tác động xấu và các trường hợp ở thế bị động trong quá trình vận hành, rất nhiều Doanh nghiệp đã lựa chọn thuê ngoài một đơn vị tư vấn tuyển dụng, nhân sự với mục tiêu là luôn đảm bảo bộ máy sản xuất được hoạt động với trạng thái tốt nhất.

Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị tư vấn trong trường hợp này sẽ là Hợp đồng tư vấn tuyển dụng nhân sự, Hợp đồng dịch vụ nhân sự hoặc một dạng hợp đồng có nội dung, tên gọi tương tự. Vậy Mẫu Hợp đồng tư vấn tuyển dụng sẽ bao gồm những điều khoản nào xin mời các bạn cùng xem bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa Hợp đồng tư vấn tuyển dụng

Hợp đồng tư vấn tuyển dụng là thoả thuận mà trong đó một bên có nhu cầu về nhân sự và một bên có khả năng kết nối, biện pháp sắp xếp người lao động hiệu quả hoặc có danh sách ứng viên phù hợp cho những yêu cầu đưa ra của bên kia. Từ đó thoả thuận giúp cho cả hai bên đạt được mục đích và hướng tới lợi ích cao nhất nói chung cho cả người lao động và Doanh nghiệp.

Tại nước ta hiện nay, việc môi giới lao động, tư vấn nhân sự hiện đang là lĩnh vực mới phát triển và có kèm theo một số điều kiện hoạt động nhất định, các bên cần có sự tìm hiểu trước khi cùng đi đến thực hiện giao kết hợp đồng này.

2. Lưu ý khi ký các dạng Hợp đồng tuyển dụng nhân sự việc làm

Khi ký Hợp đồng tuyển dụng, Hợp đồng dịch vụ nhân sự, Hợp đồng giới thiệu việc làm, các bên cần đặc biệt lưu ý một số điều khoản sau:

 • Điều kiện hoạt động theo ngành nghề với nội dung thoả thuận;
 • Điều kiện nhân sự, chất lượng nhân sự, mục tiêu đề ra;
 • Cam kết thay mặt nhân sự, thời gian tối thiểu làm việc;
 • Chi phí môi giới, cách thức thanh toán, điều kiện thanh toán;
 • Trách nhiệm, vi phạm, bồi thường, giá trị ước tính;
 • Hiệu lực, thay thế hiệu lực, thừa hiệu lực;
 • Bí mật kinh doanh, thông tin nội bộ;
 • Quyền lợi của người lao động, quyền nghĩa vụ các bên;

3. Nội dung Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng

Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng ra đời với nhiệm vụ tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng là doanh nghiệp vì thế nội dung sẽ chủ yếu là làm rõ nhu cầu tuyển dụng các vị trí đặc biệt/khan hiếm trên thị trường lao động, hỗ trợ tư vấn và ứng dụng phương pháp tuyển dụng bài bản để tìm được ứng viên phù hợp.

4. Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Số:……./HĐTVTD

  -Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 -Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH tư vấn tuyển dụng A

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:     

Bên B: Công ty TNHH B

Trụ sở :

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Bên A và bên B thỏa thuận với nhau về việc bên A cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng cho bên B với các thỏa thuận sau đây.

Điều 2. Phạm vi công việc

-Bên A cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng cho bên B trong các phạm vi sau đây:

+Pháp lí

+ Tài chính

+Công nghê thông tin

+Phiên dịch

……..

Điều 3. Mô tả công việc

-Tìm kiếm khách hàng và thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

-Thấu hiểu nhu cầu tuyển dụng của khách hàng.

-Lọc qua các kênh tìm kiếm ứng viên tiềm năng (mạng xã hội việc làm, các công cụ hỗ trơ, Networking, …)

-Đánh giá và chọn lọc các đơn ứng tuyển, CV.

-Phỏng vấn chuyên sâu ứng viên tiềm năng.

-Kết nối nhân sự phù hợp cho vị trí cần tuyển của khách hàng. Tư vấn 2 bên để tìm được tiếng nói chung, đi tới ký kết và mối quan hệ dài hạn.

-Tạo mối quan hệ với nhân sự tìm việc (dù đã / chưa có việc) và tư vấn cho ứng viên về các vị trí hiện có.

Điều 4. Thời hạn Hợp đồng

Bên A và bên B sẽ cùng nhau thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng ngày từ ngày…..tháng…năm….. đến ngày….tháng….năm….

Điều 5. Mức phí dịch vụ

-Tùy theo từng vị trí công việc mà bên A tư vấn tuyển dụng cho bên B mà bên B sẽ trả cho bên A một khoản tiền khác nhau tại thời điểm mà bên A tư vấn tuyển dụng.

-Bảng kê chi tiết giá cho từng vị trí công việc, trình độ chuyên môn sẽ được hai bên thỏa thuận riêng tại phụ lục 1 của hợp đồng này.

Điều 6. Thanh toán

-Bên B sẽ thanh toán tiền dịch vụ cho bên A sau mỗi lần hoàn thành công việc trong vòng….ngày.

-Trong trường hợp:

+ Bên A cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng dịch vụ, không hoàn thành công việc đúng hạn thì bên B có quyền giảm tiền dịch vụ…% dựa trên chất lượng dịch vụ và thời gian quá hạn.

+Bên B thanh toán số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn …. tháng thì bên B phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả và thời gian vượt quá…..tháng.

-Hình thức thanh toán: Bên B sẽ chuyển khoản cho bên A theo thông tin mà bên A cung cấp. Mọi chi phí phát sinh sẽ do bên b chịu trách nhiệm.

Điều 7. Thời hạn bảo hành

–Bên A sẽ bảo hành dịch vụ cho bên B trong thời gian 2 tháng, nếu nhân sự mà bên A cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu của bên B thì bên B có quyền thay đổi nhân sự để đáp ứng yêu cầu của bên B mà bên B không cần mất khoản phí nào cả.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1.Quyền hạn của bên A

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin,tài liệu và phương tiện để thuận tiện trong việc tư vấn tuyển dụng.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên B, nhưng phải báo ngay cho bên B biết.

-Yêu cầu bên A thanh toán đầu đủ tiền dịch vụ.

2. Nghĩa vụ của bên A

-Bê A có nghĩa vụ tư vấn tuyển dụng đúng như theo yêu cầu của bên B.

-Không được giao công việc cho bên thứ ba thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Báo cáo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc,yêu cầu cung cấp đầy đủ để đảm bảo chất lượng dịch vụ

-Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian tìm kiếm, giới thiệu nhân sự cho bên B, nếu có thỏa thuận khác hoặc theo pháp luật quy định.

-Bên A có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên B nếu bên A tiết lộ bí mật thông tin mà dẫn đến thiệt hại cho bên B, Thì bên A phải có nghĩa vụ đền bù thiệt hại dựa trên mức độ sự việc xảy ra và dựa trên hành vi trực tiếp mà bên A gây thiệt hại cho bên B.

3. Nghĩa vụ của bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin ,tài liệu và phương tiện cần thiết để thuận tiện trong việc tư vấn tuyển dụng, nếu có thỏa thuận khác hoặc công việc yêu cầu đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ đầy đủ cho bên A theo thỏa thuận của hai bên.

4. Quyền lợi của bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện đúng công việc tư vấn tuyển dụng với các yêu cầu mà bên B đã chỉ định và các thỏa thuận khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bên B.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng

-Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên.

-Khi bên A không tư vấn tuyển dụng cho bên B vận hành mà dẫn đến thiệt hại cho bên B thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

-Khi bên B yêu cầu thực việc tư vấn tuyển dụng không nằm trong thỏa thuận mà bên A không đáp ứng được thì bên A có quyền chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại( nếu có thiệt hại xảy ra).

-Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hai cho bên bị thiệt hại.

Điều 10. Bất khả kháng

-Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong Luật Dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian….tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo bằng mail ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

-Trong trường hợp hai bên không thống nhất lại được ý kiến thì sẽ chấm dứt hợp đồng,

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Điều khoản chung

-Hai bên cùng nhau cam kết thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng.

-Hợp đồng có thời hạn….năm từ ngày… tháng….năm đến ngày….tháng….năm.

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Bên A kí tênBên B kí tên
  

5. Mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Bộ luật lao động 2019  và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Người lao động)

– Tên:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Số cccd:                           Ngày cấp:                             

B. Bên B (Bên môi giới)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng dịch vụ giới thiệu việc làm với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên B thay Bên A thực hiện công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực làm việc của Bên A theo thông tin mà Bên A cung cấp dưới đây:

– Độ tuổi:

– Giới tính:

– Sức khỏe:

– Kỹ năng:

2. Yêu cầu về nơi làm việc:

– Địa điểm:

– Mức lương:

– Vị trí:

– Thời hạn hợp đồng:

– Chế độ:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Dựa trên những thông tin mà Bên A cung cấp tại Khoản 1 Điều 1 Hợp đồng này, Bên B tìm kiếm những công việc đáp ứng đủ các yêu cầu tại Khoản 2 Điều 1 hợp đồng này và thông báo lại cho Bên A khi tìm thấy công việc phù hợp;

2. Bên B được nhận thù lao với các đầu việc giới thiệu cho Bên A và thù lao nếu Bên A ký kết được hợp đồng lao động với công việc Bên B giới thiệu;

Điều 3: Thù lao và thanh toán

1. Thù lao trên mỗi công việc giới thiệu cho Bên A:

2. Thù lao nếu Bên A ký kết được hợp đồng lao động với công việc Bên B giới thiệu:

3. Bên A thanh toán thù lao theo tháng cho Bên A định kỳ vào ngày … hàng tháng;

4. Phương thức thanh toán:

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Được giới thiệu việc làm đúng yêu cầu;

2. Được yêu cầu Bên B thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng;

3. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B;

4. Thông báo cho Bên B khi ký kết hợp đồng lao động thành công;

5. Cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm với thông tin đã cung cấp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Nhận thù lao trên mỗi công việc giới thiệu và giới thiệu thành công;

2. Tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng và trình độ của Bên A;

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phụ được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức:…

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191