Trang chủ - Người được thi hành án có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú

Người được thi hành án có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú

Người được thi hành án có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú

 

 

Do Ngân hàng (người được thi hành án) thay đổi địa chỉ và chưa thông báo kịp thời cho Cơ quan thi hành án biết nên khi thu phí thi hành án, Chi cục Thi hành án đã xuất Biên lai thu phí thi hành án ghi địa chỉ trước đây của ngân hàng theo quyết định của bản án. Trong trường hợp này, Ngân hàng cần thực hiện thủ tục như thế nào để Chi cục thi hành án điều chỉnh địa chỉ đã ghi trên Biên lai thu phí?

 

Gửi bởi: Lê Đình Sơn

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú. Đồng thời, trước đây, theo quy định tại điểm 3 Điều 7 Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và hiện nay theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 đều quy định như sau: Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thay đổi về địa chỉ liên lạc thì phải kịp thời thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành án biết để thực hiện việc thông báo theo địa chỉ mới. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không thông báo địa chỉ mới thì việc thông báo theo địa chỉ được xác định trước đó được coi là hợp lệ. Do Ngân hàng (người được thi hành án) thay đổi địa chỉ và chưa thông báo kịp thời cho Cơ quan thi hành án biết nên khi thu phí thi hành án, Chi cục Thi hành án đã xuất Biên lai thu phí thi hành án ghi địa chỉ trước đây của ngân hàng theo quyết định của bản án. Để được cơ quan thi hành án xuất biên lai theo địa chỉ mới ngân hàng cần có văn bản thông báo cho cơ quan thi hành án về việc thay đổi địa chỉ liên lạc, đồng thời nộp lại cho cơ quan thi hành án biên lai thu tiền có ghi địa chỉ theo quyết định của bản án để cơ quan thi hành án thu hồi biên lai cũ, xuất Biên lai mới cho ngân hàng ghi địa chỉ mới theo thông báo của ngân hàng.

Các văn bản liên quan:

Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Nghị định 58/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Nghị định 62/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191