Trang chủ - Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô được sử dụng khi bên cho thuê ô tô và bên có nhu cầu thuê ô tô thường xuyên ghi nhận những nguyên tắc điều khoản cơ bản giữa các bên trong một khoảng thời gian thuê xe sử dụng vào mục đích cố định hoặc không cố định, với các loại xe phù hợp với nhu cầu của bên thuê mà bên cho thuê có.

Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô là một trong số các hợp đồng nguyên tắc ghi nhận các điều khoản thỏa thuận giữa các bên khi thực hiện việc cho thuê xe ô tô giữa bên cho thuê ô tô và bên có nhu cầu thuê ô tô.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO THUÊ XE Ô TÔ

Số: …./……….

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ:CÔNG TY ………………………………………………………
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
Giấy phép số: 
Mã số thuế: 
Tên ngân hàng: 
Số tài khoản: 
Đại diện: 
Chức vụ: 

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN THUÊ: 
Ông (bà ): 
CMND số: 
Cấp ngày:Tại:
Địa chỉ: 
Điện thoại: 

Sau đây gọi tắt là Bên B

Hai bên thống nhất thỏa thuận và ký kết hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô theo các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

1.1 Bên A cho thuê và bên B có mong muốn thuê ô tô với mục đích: …………………………………………………………………………………………………

1.2 Bên A và bên B tôn trọng thỏa thuận và kí kết hợp đồng dựa vào những điều khoản trong hợp đồng.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

2.1 Bên A cho bên B thuê ô tô có những đặc điểm sau:

Nhãn hiệu:
Loại xe
Số máy
Số chỗ ngồi:

2.2 Thời hạn:

 • Bên A cho bên B thuê ô tô từ ngày …/…../…… đến ngày …./…./…..
 • Thời hạn thuê bắt đầu từ ngày kí hợp đồng.
 • Hết thời hạn thuê, bên B phải giao lại xe ô tô cho bên A.

2.3 Yêu cầu:

 • Bên A phải đảm bảo chất lượng của xe và giấy tờ lưu hành.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN:

3.1 Đơn giá thuê:

Loại xeĐơn giá

3.2 Hình thức và cách thức thanh toán:

 • Bên B thanh toán cho bên A qua hình thức: ………………………………. Với số lần thanh toán: …………………………………….
 • Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A qua số tài khoản: ……………………………. ngân hàng: …………………………………………………….…………………….

3.3 Phí và lệ phí phát sinh:

 • Đơn giá thuê chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Lệ phí phát sinh (phí chuyển tiền ngân hàng, tiền xăng, tiền phí đường bộ,…)  sẽ do bên B chi trả.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

a) Quyền của bên A:

 • Bên A nhận đủ tiền thuê do bên B trả theo thỏa thuận tại Hợp đồng
 • Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng

b) Nghĩa vụ của bên A:

 • Chuyển giao tài sản thuê theo đúng thỏa thuận.
 • Giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe đúng chất lượng và thời gian: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, Giấy bảo hiểm xe.
 • Bảo đảm giá trị sử dụng và quyền sử dụng xe.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a) Quyền của bên B:

 • Nhận xe theo đúng thỏa thuận.
 • Được sử dụng tài sản thuê theo đúng mục đích của tài sản.
 • Yêu cầu bên A cho thuê xe đúng chất lượng và an toàn như đã thỏa thuận.

b) Nghĩa vụ của bên B:

 • Bảo quản tài sản thuê, không được thay đổi tình trạng xe và không được cho thuê lại xe nếu không được sự cho phép của bên A.
 • Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích và công dụng.
 • Thanh toán tiền thuê xe cho bên A đúng hạn.
 • Chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình thuê xe như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5. VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG:

5.1 Phạt vi phạm:

– Nếu trong quá trình thuê xe, bên B làm hỏng ở mức nhỏ sẽ phải sửa chữa khắc phục.

5.2 Bồi thường:

 • Nếu bên A cho thuê xe nhưng xe không đủ chất lượng khiến bên B xảy ra thiệt hại thì bên A sẽ phải bồi thường cho bên B, trong trường hợp bên B đã kiểm tra xe trước khi thuê và đồng ý thuê nhưng sau đó lại xảy ra thiệt hại thì bên B phải bồi thường cho thiệt hại cho bên A.
 • Nếu bên B gây ra hư hỏng hoặc thiệt hại trực tiếp đến xe thì bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A với số tiền tương ứng với số tiền sửa chữa xe.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo thỏa thuận.
 • Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm pháp luật thì bên còn lại phải được bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC:

6.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí.

6.2 Chấm dứt hợp đồng:

 • Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp:

+ Bên B không trả tiền thuê theo như thỏa thuận

+ Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích và công dụng.

+ Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng.

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không được sự đồng ý của bên A.

 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp:

+ Bên A chậm giao tài sản thuê theo thỏa thuận và gây thiệt hại cho bên B.

+ Bên A giao tài sản không đúng tình trạng như mô tả.

 • Một trong hai bên vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 7. CÁC THỎA THUẬN KHÁC:

7.1 Bên A cam kết tài sản thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp về quyền sở hữu.

7.2 Bên A cam kết đảm bảo chất lượng và an toàn của tài sản thuê cho bên B.

7.3 Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý. Nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, bên nảy sinh tranh chấp sẽ gửi văn bản thông báo cho bên còn lại. Hai bên thương lượng để giải quyết tranh chấp đó. Trong trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

7.4 Mọi điều khoản, điều kiện khác không quy định trong hợp đồng này được hai bên thực hiện theo các văn bản quy định về hợp đồng Kinh tế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

7.5 Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191


Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191