Trang chủ - Hợp đồng quản lý tàu, phương tiện đường thuỷ

Hợp đồng quản lý tàu, phương tiện đường thuỷ

Hợp đồng quản lý tàu, Hợp đồng quản lý phương tiện đường thuỷ nội địa, Hợp đồng quản lý tàu biển.

Tàu biển là các phương tiện có giá trị cao, việc sử dụng chúng cũng đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, nhưng đi kèm với nó là việc khó khăn trong quản lý, đòi hỏi sự giám sát kỹ lưỡng, trách nhiệm và chuyên môn. Trong một số trường hợp, đơn vị đầu tư lại không phải đơn vị có chuyên môn kỹ thuật chuyên biệt về tàu cảng và mong muốn có một đơn vị giúp mình trong công tác giám sát, quản lý, điều hành sao cho hiệu quả nhất.

Khi này, Hợp đồng quản lý tàu ra đời và là kết quả ghi nhận của quá trình thoả thuận thống nhất.

1. Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng quản lý tàu

Hợp đồng quản lý tàu là gì

Hợp đồng quản lý tàu là thoả thuận giữa một bên sở hữu tàu, phương tiện đường thuỷ và một bên có khả năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn liên quan tới việc quản lý, vận hành, sử dụng tàu sao cho hiệu quả đạt được là cao nhất.

Hợp đồng sẽ có những thoả thuận cơ bản về cách cung cấp dịch vụ, phạm vi, đối tượng, mục tiêu thoả thuận, giá cả, các trách nhiệm kèm theo, các cam kết, điều khoản giới hạn, quy định pháp luật, phạt và bồi thường hợp đồng.

Những điều khoản cần lưu ý trong Hợp đồng quản lý tàu

Có bản chất là một tài sản lớn, tàu thuyền không đơn giản như bất động sản bởi nó không nằm yên mà liên tục di chuyển, môi trường hoạt động của nó cũng có nhiều rủi ro cho khối tài sản này. Bởi lẽ đó, thoả thuận cung cấp dịch vụ quản lý tài sản này cần đặc biệt chú trọng tới các hậu quả có thể xảy đến, những hiểm hoạ từ môi trường, thời tiết, các tình huống khách quan khác.

Bên cạnh đó, các thoả thuận về bảo hiểm, phí bảo hiểm, trách nhiệm bảo dưỡng, duy tu, duy trì, người điều khiển, quyền của người điều khiển, người trực tiếp quản lý tàu tại thời điểm xảy ra sự kiện nào đó cũng phải được lưu ý.

2. Mẫu Hợp đồng quản lý tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÀU

Số:…./…..

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật Hàng Hải năm 2012
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….                                                   

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B để quản lý tàu

 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu:
 • Tên tàu:
 • Số đăng ký
 • Trọng tải
 • Nội dung công việc
 • Bên B quản lý đảm bảo vận hành tàu hoạt động an toàn, hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật Việt nam
 • Nhanh chóng chủ động báo cáo cho Bên A các khiếu nại, khiếu kiện của Bên thứ ba bất kỳ và của người lao động phát sinh trong quá trình quản lý tàu;
 • Đảm bảo cứu hộ khi có trường hợp tai nạn nước xảy ra

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B thực hiện công việc quản lý tàu cho bên A trong thời gian

Thử việc trong vòng:……

Chế độ làm việc: bắt đầu từ……

Thời gian làm việc :

Thời gian làm thêm giờ : số giờ làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong vào 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định thời gian làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng và không quá 200 giờ trong 1 năm

Chế độ nghỉ lễ

Điều 3: giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 1. Chế độ tiền lương
  1. Mức lương cơ bản:
  1. Mức lương phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, chi phí khác,….
  1. Tiền lương làm thêm giờ : vào ngày thường: ít nhất băng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần bằng ít nhất 200%, vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương bằng ít nhất 300%
 2. Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 3. Hinh thức thanh toán: trả lương mỗi tháng một lần vào ngày
 4. Cách thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  1. Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho         

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:                 

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Thời hạn thanh toán

Điều 4 :quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Thanh toán cho bên B đầy đủ, đúng hạn
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Bên A phải đảm bảo tàu đủ khả năng đi biển, phù hợp với múc đích duwr dụng và các giấ tờ liê quan
 • Trường hợp tàu bị bắt giữ vì các tranh chấp liên quan đề quyền sở hữu hoặc các khoản nợ của bên A, bên A phải bảo đảm lợi ích của bên B không bị ảnh hưởng và phải bồi thường thiệt hại gây ra (Điều khoản có lợi cho bên B)

Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Được bên A thanh toán đầy đủ đúng hạn
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Bên B đảm bảo an toàn cho tàu đúng như thỏa thuận
 •  

Điều 5: tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 2. Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 3. Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

Điều 6: trường hợp bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như lốc, sóng thần hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 8: phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

 1. Nếu bên A hoặc bên B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng nàythì sẽ phải chịu  phạt vi phạm

lần 1 số tiền là

lần 2 số tiền là

 • Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại
 • Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015
 • Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 9 chấm dứt hợp đồng   

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

Một bên có quyền chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của hợp đồng mà không thể khắc phục được

Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường nếu xảy ra chiến tranh, bạo loạn hoặc do thực hiện các biện pháp cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm cản trở việc thực hiện hợp đồng mà các sự kiện đó không thể chấm dứt sau một thời gian chờ đợi hợp lý.

Hợp đồng quản lý  tàu đương nhiên chấm dứt, nếu tàu mất tích, chìm đắm, phá hủy, bị coi là hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả kinh tế.

Điều 10: điều khoản chung

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 2. Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 3. Hợp đồng này được kí tại ….
 4. Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 5. Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 6. Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..         

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191