Thành phố Hà Nội lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thành phố Hà Nội lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với những nội dung như sau:

 • Thu ngân sách từ các nguồn:
  • Thuế giá trị gia tăng từ hàng hoá nhập khẩu
  • Thuế thuê thụ đặc biệt
  • Thu từ quỹ dự trữ tài chính
  • Thu từ hoạt động viện trợ
  • Lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 • Chi ngân sách:
  • Chi trả lương cho công chức của Uỷ ban nhân dân thành phố
  • Chi sự nghiệp: xây các trường PTTH, lắp hệ thống đèn đường chiếu sáng
  • Chi quỹ dự phòng
  • Chi quỹ dự trữ tài chính
  • Bội chi ngân sách nhà nước được bố trí từ nguồn vay để chi cho đầu tư phát triển hoặc hoạt động y tế, giáo dục

Hãy nhận xét tính hợp pháp của các khoản thu và nhiệm vụ chi nói trên.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật Ngân sách nhà nước 2015 (Luật NSNN 2015), ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Dự toán ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội là dự toán ngân sách địa phương

Nhận xét:

1/ Nhận xét Các khoản thu ngân sách nhà nước:

a, Thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu

 • Đây là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% theo Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật NSNN 2015. Do đó, tp.Hà Nội liệt kê vào khoản thu ngân sách địa phương là không hợp pháp.

b, Thuế tiêu thụ đặc biệt

 • TH1: Nếu đây là thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu, nó sẽ là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% theo Điểm c Khoản 1 Điều 35 Luật NSNN 2015, việc tp.Hà Nội liệt kê vào khoản thu ngân sách địa phương là không hợp pháp.
 • TH2: Nếu đây không phải thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu, nó sẽ thuộc các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo Điểm D Khoản 2 Điều 35 Luật NSNN 2015. Tp. Hà Nội liệt kê vào là hợp pháp.

c, Thu từ quỹ dự trữ tài chính

Đây là nguồn thu hợp pháp của ngân sách địa phương theo định tại Điểm i Khoản 1 Điều 37 Luật NSNN 2015.

d, Thu từ hoạt động viện trợ

 • TH1: Nếu là viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương. Đây là khoản thu ngân sách địa phương hợp pháp theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 37 Luật NSNN 2015;
 • TH2: Nếu là viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam, thì đây thuộc khoản thu ngân sách trung ương được hưởng 100% theo Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật NSNN 2015. Do đó, tp.Hà Nội liệt kê vào khoản thu ngân sách địa phương là không hợp pháp.

e, Thu từ lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước có trụ Nội sở trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • TH1: Nếu đây là lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu, thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu thì nó thuộc khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100 theo Điểm m Khoản 1 Điều 35 Luật NSNN 2015. Việc tp.Hà Nội liệt kê vào khoản thu ngân sách địa phương là không hợp pháp.
 • TH2: Nếu đây là lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu, thì đây là khoản thu hợp pháp của ngân sách địa phương theo Điểm k Khoản 1 Điều 37 Luật NSNN 2015.

2/ Nhận xét Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước:

a, Chi trả lương cho công chức của UBND thành phố

Đây không phải nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Vì nó không được quy định trong nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 38 Luật NSNN 2015.

b, Chi sự nghiệp: xây các trường PTTH, lắp hệ thống đèn đường chiếu sáng

Đây là nhiệm vụ chi hợp pháp theo Điểm a Khoản 1 và Điểm l, a Khoản 2 Điều 38 Luật NSNN 2015.

c, Chi quỹ dự phòng

Đây là nhiệm vụ chi hợp pháp. Nhiệm vụ chi này thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp, căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 30 Luật NSNN 2015.

d, Chi quỹ dự trữ tài chính

Đây là nhiệm vụ chi hợp pháp. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 30 Luật NSNN 2015, chi quỹ dự trữ tài chính địa phương là nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

e, Bội chi ngân sách nhà nước được bố trí từ nguồn vay để chi cho đầu tư phát triển hoặc cho hoạt động y tế, giáo dục

Việc tp. Hà Nội liệt kê nội dung trên vào nhiệm vụ chi là không hợp pháp. Bội chi là chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách và tổng thu ngân sách của địa phương trong một năm ngân sách.

Do đó, nó không phải nhiệm vụ chi, không thể liệt kê vào nhiệm vụ chi địa phương.

Bài liên quan:

Bài luận liên quan:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191